Klyngemøte
30.5

Norwegian Rooms® Styremøte 2017.02

Norwegian Rooms AS (org. nr. NO 999 647 243 MVA) er etablert som driftsselskap for næringsklyngen, og er kontraktspartner mot virkemiddelapparatet ift. Arenaprogrammet.

Les mer

Studie
8.6 - 9.6

Digital strategi og ledelse

Digitalisering har blitt et moteord med store konsekvenser, men med diffust innhold. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Til søknadsportal NTNU

Studie
15.6 - 16.6

Presentasjon av prosjektoppgave (NHH)

Programmet Merkevareledelse og Internasjonalisering er utviklet i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) og er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere.

Fulltegnet studie

Se flere kalenderevents