Klyngemøte
4.9

Norwegian Rooms Cluster Styremøte 03-18

Norwegian Rooms® styre er oppnevnt av næringsklyngens medlemsbedrifter, hvor representanter fra medlemsbedriftene og sentrale samarbeidspartnere møtes til styremøte fem ganger i løpet av året.

Les mer

Se flere kalenderevents