Bedriftene som deltar vil få oppfølging gjennom samlinger, en-til-en rådgivning og finansiell risikoavlastning. Programmet skal øke bedriftens kompetanse innen design- og merkevareledelse, og internasjonal forretningsforståelse. Vi vil også stimulere til økt bruk av norske råvarer i utvikling av ferdigvarer.


Bedriftene som deltar skal:

  • Redusere risiko og øke tempo for internasjonal satsing, der formålet er økt eksport
  • Styrke bedriftens kommersialiseringsevne gjennom en sterkere internasjonal merkevare 
  • Forstå krefter som påvirker bedriftens globale verdikjeder, og hvordan håndtere disse
  • Legge grunnlaget for målrettet eksportarbeid gjennom innsikt om markeds- og kundebehov
  • Øke kunnskap om strategisk bruk av design og hvordan skape gode kundeopplevelser

Lurer du på noe?

Onsdag 22. august holder Innovasjon Norge «webinar» om programmet, hvor vi svarer på dine spørsmål.

Følg med på DOGA.no og innovasjonnorge.no