Dagskurs i Styrekompetanse onsdag 24. januar 2018

 

Disse spørsmålene tas opp på kurset:

  • Hvilken kompetanse trenger bedriften din?
  • Hvordan rekrutterer du styremedlemmer?
  • Hvilke krav og forventninger kan du ha til medlemmene? Hva er rett styrehonorar?
  • Ulike roller og plikter. Vi ser på formaliteter i styrearbeid som innkalling, gjennomføring og etterarbeid.
  • Formaliteter (protokoller, Brønnøysund, generalforsamling, maktfordeling)

 

Målgruppe: Personer som har etablert/tenker å etablere aksjeselskap, personer med interesse for styrearbeid

Kursavgift: kr. 750,-.Kontakt: Arne Mehl, ÅKP

Tlf: 952 50 120 /Epost: hoppid@aakp.no

 

Påmeldingsfrist: senest 1 uke før kursstart.