Megatrendene globalisering, urbanisering og digitalisering påvirker hele ferdigvareindustrien, nasjonalt og internasjonalt. De tre ledende megatrendene vil endre både marked og samfunn dramatisk, og det skjer nå – i et hurtig tempo!

Vi står overfor radikale endringer som vil snu opp ned på markedsstrukturer og forbrukerens rolle. Som klynge har vi et ansvar for å lære om endringene som vil prege oss fremover, og å komme opp med robuste strategier som bidrar til et fremtidsrettet Norge.

Gjennom Future Talks forsøker klyngen å sette fokus på det viktigste utviklingstrekkene som bedriftene og aktørene ellers, må ta innover seg de neste 5-10 årene.

Trender og utviklingstrekk

Future Talks-rapporten fra 2016 presenterer åtte trender og utviklingstrekk, som ferdigvareindustrien vil måtte ta innover seg på ulike vis. En kort gjennomgang presenteres under: