Digitalisering i klyngen

Hackaton samler studenter og næringsliv

Hackaton samler studenter og næringsliv

Hva kan skje når 12 skarpe NTNU-studenter samles i 24 timer i et hackaton, med fokus på smarte møbler og smarte rom? Vi er nysgjerrige nok til å teste det ut og vi gleder oss sammen med flere bedrifter! Målet er kort fortalt å se hvilke muligheter som finnes ved å sette hardware og programmering i samhandling med møbel og interiørelementer.

Les mer
Godt rustet for nye kjøpsprosesser

Godt rustet for nye kjøpsprosesser

Langlo as har utviklet en kundevennlig digital løsning for bestilling av skreddersydde garderobeløsninger. For kundene er dette enkelt, rasjonelt og sikkert, og er noe som gir økt kundeverdi og knytter kundene tettere til Langlo. I tillegg sparer Langlo mye tid internt i bedriften.

Les mer
Varene skal fram  – også i en digital hverdag

Varene skal fram – også i en digital hverdag

Hva har samlasting, god ytteremballasje, effektive prosesser og to ukentlige skipsanløp å gjøre med digital merkevarebygging, e-commerce og digitale møbelvarehus? Hos Ekornes mener de at stålkontroll på den fysiske forflytningen av råvarer og ferdigvarer er en avgjørende del av en digitalisert hverdag.

Les mer

Digitaliseringen får stadig større betydning for næringslivet, uansett bransje og marked bedriftene opptrer i. GoDigital skal samle flere aktiviteter som bidrar til et kompetanseløft innenfor digital ledelse og strategi, med programmer som setter bedriftene i stand til å endre tradisjonelle forretningsmodeller til digitale verdikjeder

Økt innsikt i digital markedsføring vil kunne bidra til en langt mer effektiv markedskommunikasjon, med helt nye virkemiddel og mer kundetilpassede løsninger.

Global Branding and Business Model Innovation

Næringslivet får nå tilgang til et nytt, skreddersydd kompetanseprogram som tar tak i høyaktuelle temaer for omstilling og utvikling inn i en ny fremtid. Kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» skal fremfor alt utvikle bedriftene og deres nøkkelressurser, og sikre et unikt kompetanseløft i merkevareledelse, internasjonalisering, digitalisering og nye forretningsmodeller.

Prosjektet skal bidra til at bedriftene oppnår økt internasjonal vekst, gjennom å utvikle nye markeder, nye forretningsmodeller og optimaliserte verdikjeder, gjennom læring på tvers av ulike bransjer.

LAST NED STUDIEPROGRAMMET (PDF)

Kurs- og studietilbud

Digital strategi og ledelse

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager. Kurset vil bidra til at du forstår og kan kommunisere om digitale strategier og verdikjeder på et strategisk nivå. Det vil gi deg grunnleggende kunnskap om Big Data og Internet of Things og dets mulighetsrom, samt evner til utvikling av digital strategi og implementering av relevant teknologi.
Etter gjennomført kurs vil du kunne utvikle og analysere strategier for digitalisering av virksomheter, verdikjeder, Big Data og Internet of Things.

Programmet ble første gang gjennomført sommeren 2017.

Neste kurs: Høsten 2018

Les mer her!

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager. Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av eksisterende forretningsmodeller. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst. Kurset vil gi deg oversikt over megatrender og strategisk foresight, disruptive skifter og omstillingsevne, innovasjonskultur og tjenesteinnovasjon, nye forretningsmodeller og grønn vekst, og verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller.

Programmet ble første gang gjennomført høsten 2017.

Neste kurs: Høsten 2018

Les mer her!

Internasjonal merkevareledelse i en digital tid

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager. Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset. Kurset skal sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy.

Programmet blir første gang gjennomført: 1.-2. februar og 1.-2. mars 2018

Neste kurs: 2018-19

Les mer her!

Innovasjon og nye forretningsmodeller

30 studiepoeng ved NHH.

Programmet retter seg mot ledere og bedrifter som søker å oppnå vekst i eksisterende eller nye markeder gjennom å utforske nye muligheter for å skape kundeverdi. Ettersom vi anser ferdigvareprodusenter som en særskilt relevant målgruppe for programmet, vil vi legge vekt på innovasjon i nedstrømsaktiviteter. Temaer som vil berøres i programmet: business model innovation, kundeinnsikt, markedsanalyse, big data, tjenesteinnovasjon, design thinking, kundereisen, «brand story telling in a digital marketplace», digital verdikjede, nye disruptive forretningsmodeller, blockchain, global ekspansjon, endringsledelse og implementering av ny strategi. Det samlingsbaserte årsstudiet ved NHH startet opp i desember 2017 går over to semester og gir 30 studiepoeng.

Programmet går annet hvert år, og kan kombineres med årsstudiet "Merkevareledelse og internasjonalisering" som starter etter dette programmet.

Neste studieprogram: høst 2019 - vår 2020

Les mer her!