Digitaliseringen får stadig større betydning for næringslivet, uansett bransje og marked bedriftene opptrer i. GoDigital skal samle flere aktiviteter som bidrar til et kompetanseløft innenfor digital ledelse og strategi, med programmer som setter bedriftene i stand til å endre tradisjonelle forretningsmodeller til digitale verdikjeder

Økt innsikt i digital markedsføring vil kunne bidra til en langt mer effektiv markedskommunikasjon, med helt nye virkemiddel og mer kundetilpassede løsninger.

Global Branding and Business Model Innovation

Næringslivet får nå tilgang til et nytt, skreddersydd kompetanseprogram som tar tak i høyaktuelle temaer for omstilling og utvikling inn i en ny fremtid. Kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» skal fremfor alt utvikle bedriftene og deres nøkkelressurser, og sikre et unikt kompetanseløft i merkevareledelse, internasjonalisering, digitalisering og nye forretningsmodeller.

Prosjektet skal bidra til at bedriftene oppnår økt internasjonal vekst, gjennom å utvikle nye markeder, nye forretningsmodeller og optimaliserte verdikjeder, gjennom læring på tvers av ulike bransjer.

LAST NED STUDIEPROGRAMMET (PDF)

Kurs- og studietilbud

Kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» startet opp høsten 2016. Klyngen har utviklet flere studie- og kortprogrammer i samarbeid med ledende universitet og høyskoler: