Behovet for nedstrømsinnovasjon utfordrer bedriftene til å tenke nye kundetilpassede løsninger både når det gjelder produkt og tjenester. Det kan bidra til å styrke konkurransefortrinnene i et stadig mer internasjonalt marked.  Her opplever selv toneangivende merkevarer og industrimiljø et nytt kompetansebehov.

Global Branding and Business Model Innovation

Næringslivet får nå tilgang til et nytt, skreddersydd kompetanseprogram som tar tak i høyaktuelle temaer for omstilling og utvikling inn i en ny fremtid. Kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» skal fremfor alt utvikle bedriftene og deres nøkkelressurser, og sikre et unikt kompetanseløft i merkevareledelse, internasjonalisering, digitalisering og nye forretningsmodeller.

Prosjektet skal bidra til at bedriftene oppnår økt internasjonal vekst, gjennom å utvikle nye markeder, nye forretningsmodeller og optimaliserte verdikjeder, gjennom læring på tvers av ulike bransjer.

LAST NED STUDIEPROGRAMMET (PDF)

Kurs- og studietilbud

Kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» startet opp høsten 2016. Klyngen har utviklet flere studie- og kortprogrammer i samarbeid med ledende universitet og høyskoler: