Alle aktiviter

Kurs
20.9 - 21.9

ÅKP ScaleUp Program

Vekstprogrammet er for grupper av bedrifter i vekst med reelle markeds- og vekstmuligheter innen teknologi eller en sektor. Formålet er å utvikle vekststrategien i bedriftene slik at de når sine mål. Vi er i den operative fasen av vekstprogrammet. Denne fasen vil pågå fra nå og frem til 30. november. I løpet av denne perioden skal vekstbedriftene ha gjennomført 4 samlinger og oppfølgingsmøter med mentor. Seks bedrifter er kvalifisert inn som deltagere i første runde.

Programmet er fulltegnet!

Kurs
15.10 - 16.10

ÅKP ScaleUp Program

Vekstprogrammet er for grupper av bedrifter i vekst med reelle markeds- og vekstmuligheter innen teknologi eller en sektor. Formålet er å utvikle vekststrategien i bedriftene slik at de når sine mål. Vi er i den operative fasen av vekstprogrammet. Denne fasen vil pågå fra nå og frem til 30. november. I løpet av denne perioden skal vekstbedriftene ha gjennomført 4 samlinger og oppfølgingsmøter med mentor. Seks bedrifter er kvalifisert inn som deltagere i første runde.

Programmet er fulltegnet!

Konferanse
17.10 - 17.10

Future Talks Sharing

Norwegian Rooms® Cluster har i samarbeid med nettverket NextDigital utviklet og gjennomført Future Talks siden 2016. Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen rundt blant annet digitalisering og internasjonalisering. Konferansene NextTech (2017) og Move Your Brand (2018) ga oss alle nyttige innspill til strategi- og taktisk arbeid. Nå oppsummerer vi med å presentere syv utviklingstrekk som ferdigvareindustrien må ta stilling til. Vi retter et særlig fokus på hvordan digitalisering har endret kundereisen, og hvordan merkevarebedrifter blir utfordret i hverdagen.

Registrer deg her!

Konferanse
8.11 - 8.11

Offentliggjøring av nye klyngeprogram

Innovasjon Norge og deres samarbeidspartnere i Norwegian Innovation Cluster offentliggjør nye klyngeprogrammet. Norwegian Rooms Cluster er ett av klyngeprogrammene som har søkt tildeling gjennom programmet Norwegian Centre of Expertise.

Les mer

Klyngemøte
9.11 - 9.11

Norwegian Rooms Cluster Styremøte 04-18

Norwegian Rooms® styre er oppnevnt av næringsklyngens medlemsbedrifter, hvor representanter fra medlemsbedriftene og sentrale samarbeidspartnere møtes til styremøte fem ganger i løpet av året.

Les mer

Kurs
15.11 - 16.11

ÅKP ScaleUp Program

Vekstprogrammet er for grupper av bedrifter i vekst med reelle markeds- og vekstmuligheter innen teknologi eller en sektor. Formålet er å utvikle vekststrategien i bedriftene slik at de når sine mål. Vi er i den operative fasen av vekstprogrammet. Denne fasen vil pågå fra nå og frem til 30. november. I løpet av denne perioden skal vekstbedriftene ha gjennomført 4 samlinger og oppfølgingsmøter med mentor. Seks bedrifter er kvalifisert inn som deltagere i første runde.

Programmet er fulltegnet!

Klyngemøte
23.11 - 23.11

Advisory Board 02-18

Alle kjernemedlemmer, akademiske- og FoU-partnere deltar i klyngens Advisory Board, sammen med klyngens styre. De samles to ganger per år, for å gi styret og klyngeledelsen råd og forankring ift. klyngens aktiviteter og planer.

Les mer

Kurs
29.11 - 30.11

ÅKP ScaleUp Program

Vekstprogrammet er for grupper av bedrifter i vekst med reelle markeds- og vekstmuligheter innen teknologi eller en sektor. Formålet er å utvikle vekststrategien i bedriftene slik at de når sine mål. Vi er i den operative fasen av vekstprogrammet. Denne fasen vil pågå fra nå og frem til 30. november. I løpet av denne perioden skal vekstbedriftene ha gjennomført 4 samlinger og oppfølgingsmøter med mentor. Seks bedrifter er kvalifisert inn som deltagere i første runde.

Programmet er fulltegnet!