Et nasjonalt kraftsenter for norske, internasjonale merkevarer

Norwegian Rooms® Cluster samler design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri i en nasjonal næringsklynge. Fokus for klyngen er å utvikle næringens kompetanse på internasjonalisering, merkevareutvikling og digitalisering. Klyngens administrasjon er lokalisert ved Campus Ålesund.

Industrien konkurrerer globalt med sine merkevarer, unike designprodukt, avansert funksjonalitet og kvalitet, miljøvennlig produksjon og produkter med lang levetid. Kun 6% av norsk totaleksport kommer fra ferdigvareindustrien, som selv eksporterer over 50% av sin omsetning. Her ligger det et stort potensial for Norge fremover.

«Kun 6% av norsk totaleksport kommer fra ferdigvareindustrien, som selv eksporterer over 50% av sin omsetning. Her ligger det
et stort potensial for Norge fremover.»

Nettverksaktiviteter har skapt samhandling og interaksjon mellom bedrifter i klyngen. Prosjektet ble etablert i en situasjon der det ikke eksisterte faglig samarbeid mellom bedriftene, og virksomhetene har raskt omstilt seg til en ny arbeidsform preget av åpenhet, tillit og samarbeid. Det eksisterer stor forståelse om at samarbeid er nødvendig for å sikre videre vekst i næringen. Et stort antall personer har deltatt i aktiviteter i regi av Norwegian Rooms® Cluster.

Det blir fremover satt ytterligere fokus på å bygge sterke, strategiske klyngerelasjoner mellom norske ferdigvarebedrifter, utover dagens kjerne av møbel- og interiørindustri. Det er også etablert kompetanse- og FoU-relasjoner inn mot flere ledende norske fagmiljøer. Næringsklyngen har etablert de første prosjektene mot internasjonale klynger, og dette ønsker næringsklyngen å utvikle videre.

Offisiell status gjennom Norwegian Innovation Cluster

Siden 2013 har Norwegian Rooms® Cluster hatt sin offisielle status i Arenaprogrammet til Norwegian Innovation Cluster. I 2015 ble klyngen tildelt Bronze Label Cluster Management Excellence. Statusen er en bekreftelse på at klyngen har et godt strategisk fundament, og arbeider målrettet med å forbedre organiseringen og ledelsen av sine aktiviteter.

Norwegian Rooms AS er organisert som et aksjeselskap, eid at ti medlemsbedrifter. Disse utgjør generalforsamlingen som velger selskapets styre . Utover dette tegner øvrige bedrifter medlemsavtale. Det er ingen forskjeller i næringsaktørenes tilgang til klyngens aktiviteter og tjenester. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter aktivt opp om utviklingen av næringsklyngen og er en partner for Norwegian Rooms®.

Styre og ledelse

Norwegian Rooms AS (org. nr. NO 999 647 243 MVA) er etablert som driftsselskap for næringsklyngen, og er kontraktspartner mot virkemiddelapparatet ift. Arenaprogrammet.

Styret

Styrets leder: Jon-Erlend Alstad  |  Administrerende direktør i Ekornes Beds AS, og er medlem av konsernledelsen i Ekornes ASA.

Styremedlemmer:

  • Lillevi E. Øglænd Ivarson  |  Senior Vice President, HR & Organisation Development, Scandinavian Business Seating AS
  • Monika Hestad  |  Sivilindustridesigner, PhD, Brand Valley AS
  • Joakim Helland  |  Administrerende direktør, Helland Møbler AS
  • Jon Daniel Nesje  |  Administrerende direktør i Wonderland AS og styreleder i Norsk Industri, Møbel+Interiør
  • Torbjørn Anderssen  |  Møbeldesigner MNIL i firmaet Anderssen og Voll i Oslo, og arbeider som professor II ved Kunsthøgskolen i Bergen innen møbel- og komponentdesign.

Faste observatører til styret:

  • Oscar Kipperberg  |  Spesialrådgiver, Innovasjon Norge
  • Egil Sundet  |  Bransjesjef, Norsk Industri Møbel+Interiør
  • Øyvind Tveten  |  Rågiver, Møre og Romsdal Fylkeskommune

Advisory Board

Alle kjernemedlemmer, akademiske- og FoU-partnere deltar i klyngens Advisory Board, sammen med klyngens styre. De samles to ganger per år, for å gi styret og klyngeledelsen råd og forankring ift. klyngens aktiviteter og planer.

Daglig ledelse

Oddbjørn Hatløy  |   Daglig leder, Norwegian Rooms AS

Lokalisering

Norwegian Rooms® Cluster er samlokalisert med GCE Blue Maritime og Blue Legasea sentralt i Campus Ålesund. Nærheten til NTNU Ålesund og de ulike FoU-institusjonene, gjør dette til et unikt klyngesentrum på Nordvestlandet.

Postadresse:

Norwegian Rooms AS,
c/o Ålesund Kunnskapspark, Borgundveien 340, NO-6009 Ålesund


Oddbjørn Hatløy

Oddbjørn Hatløy

Daglig leder

Oddbjørn har vært klyngeleder siden 2013, da nettverket fikk offisiell klyngestatus gjennom Norwegian Innovation Clusters. Han har konsulent- og ledererfaring fra bl.a. dagligvare-, reklame-, møbel- og byggevareindustrien. Bosatt i Ålesund.

Åsne Helene Folstad

Åsne Helene Folstad

Prosjektleder kompetanseprogram

Åsne er prosjektleder for klyngens kompetanseaktiviteter, og tiltrådte denne rollen i november 2016. Hun har bakgrunn fra ulike roller innenfor reiseliv og virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge). Bosatt i Ålesund.

Jon Erlend Alstad

Styrets leder

Jon Erlend Alstad har vært styreleder i Norwegian Rooms AS siden oppstarten. Til daglig er han administrerende direktør i Ekornes Beds AS (som eier merkevaren Svane®). Han er en del av konsernledergruppen i Ekornes ASA.

Mari Dorte Michaelsen

Økonomi- og regnskap

Mari Dorte er daglig leder for GAGN Accounting AS, som er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Hun er siviløkonom fra NHH. 5 års erfaring innen økonomi, regnskap og bedriftsrådgivning. Autorisert regnskapsfører.

Nøkkeltall for klyngen

Norwegian Rooms® Cluster utvikles som næringsklynge år for år. I klyngens strategiplan er det fastsatt KPIer for ulike måltall, som trekker klyngen fremover mot den visjonen som er etablert.

32 Klyngeaktører
4 046 Antall ansatte
39 Andel kvinner i %
7,6 Klyngeomsetning i mrd kr (2016)
4,7 Klyngeeksport i mrd kr (2016)
9 047 867 Registrerte timer i kr (driftsår 1-3)
3 490 845 Fakturerte næringsandeler i kr (driftsår 1-3)
10 Kompetanse- og FoU partnere