Studie
31.1 - 1.2

Innovasjon og nye forretningsmodeller - NTNU

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund. Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst. Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018. Neste kurs: •Samling 1: 31. januar-1. februar 2019 (i Oslo) •Samling 2: 28. februar-1. mars 2019 (i Oslo) Alle klyngebedrifter får rabatt. Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.

Til søknadsside NTNU

Se flere kalenderevents