Endrede kundevaner, nye krav og ikke minst digitale kanaler utfordrer forretningsmodellene, mens de tradisjonelle kanalene og offentlige innkjøp står stille. Samtidig har norsk design-, merkevare- og ferdigvareindustri en visjon om å doble eksporten innen 2030.

Dette er bakgrunnen for invitasjonen til Bransjedagen hvor vi skal diskutere de strategiske utfordringene, hva vi kan jobbe sammen om i prosjekter, og hva slags forventninger vi skal ha til myndighetene. Sentrale personer fra virkemiddelapparatet vil delta.

Det blir en egen sesjon hvor vi presenterer foreløpige planer for klyngen og inviterer til diskusjon av visjon og mål, og med særlig vekt på de konkrete prosjektene som bedriftene skal lede og ha nytte av, og som det jobbes med denne våren.

Påmelding og nærmere informasjon om programmet finnes på Norsk Industri sine sider.