7,5 studiepoeng

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Det er allmenn enighet om at vi er i en æra av «big data». Store mengder data har blitt samlet i flere tiår og analyse av disse dataene er ikke noen ny idè, men det som preger nåtiden som en «big data æra» er at vi ser en endring i atferd til bedrifter, regjeringer og frivillige organisasjoner - de ønsker å bruke all denne informasjonen for å styrke forretningsdriften.   Studier fra MIT har funnet at de mest suksessfulle bedriftene er de som har den mest sofistikerte bruken av dataanalyse og ser på analysene som en konkurransefaktor. Disse studiene viser at effektiv bruk av stort datamateriell (big data) kan forbedre en bedrifts beslutningstaking, håndtering av kunderelasjoner, gi bedre innsikt og prosessoptimalisering. 

Relatert til dette er «the Internet of Things (IoT)» et paradigme som dekker internetteknologier. Ifølge en rapport har “IoT a total potential economic impact of $3.9 trillion to $11.1 trillion a year by 2025… equivalent to about 11 percent of the world economy.” Nylig har også Industriell IoT (IIoT) dukket opp som et sub-paradigme som fokuserer mer på kritiske sikkerhetsapplikasjoner i industrier som luftfart, energi og helse. En konsekvens av den raske utviklingen av IoT/IIoT er at den enorme mengden av innsamlet data fra ulike kilder må bli prosessert, analysert og visualisert på en god måte. Bedrifter må håndtere mange relasjoner med kunder, på tvers av produkttyper, kommunikasjonskanaler og geografi.  Big data og IoT, med deres «real-time» analyser og oppdateringsmuligheter, kan bidra til å forstå bedre kundeatferd, interaksjonsmønster, og hjelpe med å predikere fremtidens behov.  Disse teknologiene er en nøkkel til å kunne tilby sømløs opplevelse for kundene og til å engasjere dem på en bedre måte.  

 

Temaer:

Digital Strategi
• Datadreven beslutningstrategi
• Digital samhandling og kommmunikasjon
• Teknologistrategi
 
Big Data
• Introduksjon og oversikt
• Datakilder og høstiner
• Datamining og lagring
• Kunstig intelligens og maskinlæring
• Analyse og visualisering
 
Internet of Things
• Introduksjon og oversikt
• Sektorbaserte mulighetsområder
• Utfordringer og Katalysatorer
• Status og fremtidsutsikter for IoT
 
Digitale verdikjeder
• Nye forretningsmodeller og betalingsformer
• Digitale kunderelasjoner
• Digitalisering av forretningsprosesser
 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.
Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Læringsmål:

Kunnskaper:

Etter fullført kurs skal deltaker ha kunnskap om terminologi, prinsipper, muligheter og utfordringer i Digitale Verdikjeder, Big Data, Internet of Things og Digital Strategi og hvordan dette kan benyttes i næringslivet

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltaker kunne analysere og utvikle strategier for digitalisering av virksomheter, verdikjeder, Big Data og Internet of Things.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal deltaker Kunne forstå og kommunisere om digitale strategier og verdikjeder på et strategisk nivå. Deltaker skal ha grunnleggende kunnskap om Big Data og Internet of Things og dets mulighetsrom, samt evner til utvikling av strategisk implementering av tilknyttet teknologi.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlingene er på Quality Hotel Waterfront, Ålesund.

  • Første samling: 10.-11. oktober
  • Andre samling: 7.-8. november
Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 17.00 siste dag. 
Deltakere må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

  • Veiledende pris: kr 25 000
  • Pris for klyngemedlemmer: kr 17 500

Kursavgift info: Kursavgiften inkluderer: -Undervisning på samlinger - Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene - Nettverksmiddag første kveld på første samling - Tilgang til elektroniske læremidler på internett - Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger - Sensur av eksamen og karakterutskrift