Bedriftene som deltar vil få oppfølging gjennom samlinger, en-til-en rådgivning og finansiell risikoavlastning. Programmet skal øke bedriftens kompetanse innen design- og merkevareledelse, og internasjonal forretningsforståelse. Vi vil også stimulere til økt bruk av norske råvarer i utvikling av ferdigvarer.


Bedriftene som deltar skal:

  • Redusere risiko og øke tempo for internasjonal satsing, der formålet er økt eksport
  • Styrke bedriftens kommersialiseringsevne gjennom en sterkere internasjonal merkevare 
  • Forstå krefter som påvirker bedriftens globale verdikjeder, og hvordan håndtere disse
  • Legge grunnlaget for målrettet eksportarbeid gjennom innsikt om markeds- og kundebehov
  • Øke kunnskap om strategisk bruk av design og hvordan skape gode kundeopplevelser

Følg med på DOGA.no og innovasjonnorge.no