Nytt møte i faggruppe for bærekraft og sirkulære forretningsmodeller. Deltakere i Norwegian Rooms vil få nærmere informasjon i forkant av møtet.

For mer informasjon - ta kontakt med prosjektleder Gry Helene Stavseng (917 78 545, gry@gagn.no).