Som en forlengelse av Industrial Design Conference (IDC) oppretter vi et nettverk av bedrifter. Vi bruker IDC for å aktualisere målene våre og sette fokus på muligheter og utfordringer. Det er satt av tre hele dager til samlinger i 2019, i tillegg til konferansen.


Prosjektet vil styrke industrien i regionen innenfor flere bransjer. Et designnettverk som dette vil kunne få faktiske konsekvenser i bedriftenes hverdag og arbeidsmetodikk.


DesignIt, EGGS og Æra Strategic Innovation vil lede hver sin samling. Først ut er Henning Rekdal Nielsen og Carl André Nørstebø fra Eggs Design. De er henholdsvis Creative Leader of Industrial Design i Eggs Oslo og
Creative Director of Industrial Design, Norge.

GLOBALE MEGATRENDER SOM VERKTØY

I denne workshopen vil Henning og Carl fra EGGS Design guide deg gjennom en helt konkret metode, for hvordan du kan bruke globale megatrender for å komme frem til de neste innovasjonene i din bedrift, og for å designe fremtidens produkter, tjenester og forretningsmodeller.


HVA ER MEGATRENDER?

Megatrender er globale og fundamentale endringer, som har stor påvirkning på samfunn, markeder og næringsliv. Megatrender defineres ved at de har pågått i 10 år og ved høy sannsynlighet fortsatt vil pågå de neste 10 årene. Eksempler er teknologisk utvikling, individualisering, globalisering og bærekraft.


EGGS Design samarbeider med Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) og har utviklet en metode som tar utgangspunkt i 13 megatrender og de mange hundre subtrendene. EGGS vil gi deg hands-on erfaring med prosessen, som inkluderer utvelgelse av relevante trender for din bedrift, scenariobygging, utforming av verdiforslag og ideer.


HVORFOR BRUKE MEGATRENDER?

Mange bedrifter sliter med at operasjonell kortsiktighet stjeler all fokus. Megatrender kan hjelpe deg å heve blikket, tenke langsiktig og strategisk. Du vil bli bedre rustet for fremtiden.


FOR HVEM?

Denne workshopen passer alle som jobber med strategi, innovasjon og utvikling av produkter og tjenester.


Dato for de neste nettverkssamlingene er:

 • Tirsdag 28. mai
 • Tirsdag 17. september

Bedrifter som deltar under samlingene blir:

 • Ekornes
 • Rolls Royce
 • Stokke
 • Vard
 • Skipsteknisk
 • Optimar
 • Brunstad
 • Polyform
 • Sunnmørsposten
 • Sparebanken Møre
 • NTNU
 • AHO
 • ÅKP (Ålesund Kunnskapspark)
 • Blue Legasea
 • Blue Maritime Cluster
 • Norwegian Rooms Cluster
 • Momentium
 • Next Digital