Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst. Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018.

Neste kurs:

  • Samling 1: 12. september-13. september 2019
  • Samling 2: 24. oktober-25. oktober 2019

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.