Norwegian Rooms har fått gjennomført en undersøkelse av hvordan medlemmene og virkemiddelapparatet opplever at klyngen har fungert i Arena-perioden, hva som var bra og ikke så bra med NCE-søknaden i høst, og hvordan klyngen nå bør gå videre.


Funnene vil bli presentert på medlemsmøtet og danne grunnlaget for en diskusjon om klyngens videre utvikling og arbeidet med en ny NCE-søknad i 2019.

En av de tydeligste tilbakemeldingene er at klyngens arbeid må bli mer konkret, og at klyngens aktiviteter i større grad må kunne tas direkte inn i bedriftenes løpende forbedrings- og utviklingsarbeid. Klyngen bør etablere flere prosjekter som initieres og ledes av bedriftene, og som har som formål å løse konkrete problemer som de bedriftene som deltar i prosjektet, har. 


For at det videre arbeidet med årets klyngesøknad skal bli så relevant som mulig for bedriftene, er det viktig at flest mulig deltar på medlemsmøtet. Vi ber deg på forhånd tenke litt på hvilke problemstillinger og utfordringer som din bedrift gjerne vil løse sammen med andre, for eksempel innenfor områdene:

  • Verktøy og metoder for å skaffe kundeinnsikt
  • Hvordan implementere kundeinnsikt i hele verdikjeden i selskapet?
  • Utvikling av tjenestekonsepter rundt det fysiske produktet (jf. bilindustrien)
  • Hvordan bygge effektiv, internasjonal distribusjon (omni channel, flagship stores, partnere...)
  • Hvordan lage business case for internasjonal satsing og front end utvikling?
  • Utvikling av bærekraftige og helhetlige verdikjeder

Fra 1. mars har klyngen omorganisert arbeidet ettersom Oddbjørn Hatløy sluttet som klyngeleder. Klyngestyret vil gi en kort orientering om hvordan driften i klyngen nå er organisert og planlagte aktiviteter i 2019.


Vi håper på høy deltakelse og stort engasjement på medlemsmøtet! Vel møtt!