Du kan delta på formiddagskurs fra kl. 08.30 og avslutte med lunsj, eller starte opp til lunsj kl. 13.30 og delta på ettermiddagskurset frem til kl. 17.30.

 

Formiddagskurs

 

Kl. 08.30  Internasjonale Handelsregler v/SANDS

 • Incoterms
 • Flyfrakt av farlig gods

 

Kl. 10.00  Fortolling v/Tolletaten

 • Regler/plikter som oppstår ved innførsel av vare (melde- og fremleggelsesplikt/ registreringsplikt/ tollbehandlingsplikt/ deklareringsplikt).
 • Tolldeklarering ved innførsel.
 • Opprinnelse (preferansetollbehandling iht. frihandelsavtaler/ Ikke-preferensielle (nasjonale) opprinnelsesregler.
 • Tolldeklarering ved utførsel (kort gjennomgang).
 • Kontrollbestemmelser/ Overtredelser av tollovgivningen - reaksjoner/ Arbeidsdelingen Tolletaten-Skatteetaten (kort gjennomgang).

 

Kl. 12.30  AvslutningKl. 12.30 - 13.30 Lunsj

 • For de som deltar på formiddagskurs og for de som deltar på ettermiddagskurs  

 

 

Ettermiddagskurs

 

Kl. 13.30 Internasjonale Handelsregler v/SANDS

 • Incoterms
 • Flyfrakt av farlig gods

   

Kl. 15.00  Fortolling v/Tolletaten

 • Regler/plikter som oppstår ved innførsel av vare (melde- og fremleggelsesplikt/ registreringsplikt/ tollbehandlingsplikt/ deklareringsplikt).
 • Tolldeklarering ved innførsel.
 • Opprinnelse (preferansetollbehandling iht. frihandelsavtaler/ Ikke-preferensielle (nasjonale) opprinnelsesregler.
 • Tolldeklarering ved utførsel (kort gjennomgang).
 • Kontrollbestemmelser/ Overtredelser av tollovgivningen - reaksjoner/ Arbeidsdelingen Tolletaten-Skatteetaten (kort gjennomgang).

Kl. 17.30  Avslutning


Deltakerpris kr. 2.500,- ex. mva. 

Påmeldingsfrist snarest.