I dette programmet går vi inn i etablerte modeller og teorier og speiler disse opp mot den virkeligheten vi møter i dagens digitaliserte verden. Vi setter også søkelyset på hvordan norske ferdigvareprodusenter kan og må re-orientere seg for å skape konkurransekraft internasjonalt. Her vil vi legge vekt på innovasjon av forretningsmodeller og aktiviteter nedstrøms i verdikjeden.

Programmet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere som jobber med norske merkevarer.

Kvalifiserer for 30 studiepoeng.

Verdt å vite

  • Fortløpende opptak. Søknadsfrist 1. mars 2019
  • Oppstart 21. mars 2019
  • Undervisning på NHH Campus i Bergen og Oslo
  • 5 intensive samlinger
  • 35 deltaker per kull
  • Studieavgift: kr. 97.000 (egen pris for klyngemedlemmer)