Månedlig møte i faggruppen for bærekraft og sirkulære forretningsmodeller. Deltakere i faggruppen vil få nærmere informasjon i forkant av møtet.


Faggruppen er fortsatt åpen for nye interesserte. Ta kontakt med prosjektleder Gry Helene Stavseng (917 78 545, gry@gagn.no).