Norwegian Rooms inviterar til digitalt møte torsdag 16. desember kl 14:00-15:30. 

Agenda:
Berekraftig emballasjeløysing ved bruk av kjemisk resirkulert plastavfall 

v/Solveig Gaundal, Compliance & CSR Manager, Ekornes og Jan Endre Vartdal, Dagleg leiar, Vartdal Plast

+Lab, no og framover
v/Anita C Drabløs, Prosjektleder, +Lab

For meir informasjon - ta kontakt med prosjektleiar Gry Helene Stavseng, Norwegian Rooms, 917 78 545, gry@gagn.no