Programmet vil gi et godt innblikk i det kinesiske markedet innenfor design- og livsstilsområdet, og hvilke forutsetninger som må være på plass i bedriften for å komme i posisjon i dette store og svært spennende markedet.

 

Innholdet i programmet vil bli levert av relevante fagpersoner innenfor Innovasjon Norges nettverk i Norge og Kina. Noen stikkord for samlingene:

  • Orientering om det kinesiske markedet
  • Kartlegging av bedriftens forutsetninger
  • Markedsmuligheter og segmentering
  • Barrierer og risikovurdering
  • Kulturforståelse og kommunikasjon
  • Kanaler og distribusjon
  • Strategisk posisjonering og forretningsmodell

Tentative datoer for de nettbaserte samlingene er 10-11 sept, 8-9 okt, 5-6 nov og 3-4 des 2020.

 

Ta kontakt med klyngeleder Jon Daniel Nesje (jon.daniel.nesje@gmail.com, 41537110) for nærmere orientering om programmet og påmelding. Frist for påmelding er 10 august.