PROGRAM

BUSINESS HUB FOR SUSTAINABILITY (BH4S.no)

v/Annik Magerholm Fet, NTNU

 

SIRKULASJON OG SIRKULÆRØKONOMI

Fra produktlogikk til tjenestelogikk
v/Sveinung Jørgensen & Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH

 

RESOURCE OPTIMIZATION THROUGH CIRCULAR BUSINESS MODELS

Which product is linear, which is circular, and how can you transition the linear to circular through business model innovation.

v/ Lars Urheim, Daglig Leder & Kenny Kaluiji, Partnerships and Sustainability Manager, OPE AS

 

BÆREKRAFTSATSING I WONDERLAND

WondRest - i skjæringspunktet mellom kunnskapskjeden og verdikjeden
v/Lars Stenerud, Daglig Leder, Wonderland AS

 

GRØNN VEKST I DESIGNINDUSTRIEN

Hvis ikke vi kan vise til redusert miljøbelastning, eller demonstrere at vi kan vokse uten at fotavtrykket vokser tilsvarende, ser fremtiden for våre virksomheter ikke veldig lys ut. Vi kan utnytte fordelen av fornybar energi og stadig bedre infrastruktur for sirkulær materialhåndtering, og gjøre dette til et ettertraktet konkurransefortrinn for norsk designindustri.

v/Christian Lodgaard, Senior Vice President, Products & Brands, Flokk AS

VEIEN VIDERE

v/Gry Helene Stavseng, Prosjektleder, Norwegian Rooms

 

Frist for påmelding til webinaret om Bærekraft og sirkulære forretningsmodeller er 21. oktober 2020. De som er påmeldt får tilsendt lenke til webinaret.