På medlemsmøtet i Norwegian Rooms 22. mars presenterte Zynk resultatene fra en intervju-undersøkelse blant medlemsbedrifter, virkemiddelapparatet og akademia. I tillegg fikk vi presentert resultatene fra en QuestBack blant medlemmene ang. prioriteringer for klyngens videre arbeid og strategi.

På bakgrunn av disse undersøkelsene har vi lagt opp til en workshop for å diskutere klyngens mål og ambisjonsnivå, og definere konkrete prosjekter hvor klyngemedlemmer går sammen om å løse felles utfordringer, med støtte fra akademia og andre kompetanse- og løsningsleverandører.

Program for dagen:

 • 09.00-09.15 Innledning v/klyngeleder
 • 09.15-11.00 Mål og ambisjoner for klyngen
  • Innledning v/Innovasjon Norge
  • Gruppearbeid
 • 11.00-11.20 Q-ball - markedsbasert beslutningsgrunnlag for strategi- og forretningsutvikling v/Zynk
 • 11.20-11.40 Kundeinnsikt og nedstrøms innovasjon v/NHH
 • 11.40-12.00 Digitalisering for ferdigvareindustrien v/Sintef Digital
 • 12.00-12.40 Lunsj
 • 12.40-13.00 Bærekraftsutfordringer for ferdigvareindustrien v/NTNU
 • 13.00-14.15 Prosjektverksted med tre parallelle sesjoner
  • Digitalisering
  • Bærekraftsutfordringer
  • Internasjonalt salg og distribusjon
 • 14.15-15.00 Oppsummering v/Zynk og klyngeleder

Denne workshopen vil også gi bidrag inn i den nye NCE-søknaden som det er stor enighet om at vi skal jobbe mot. Det er derfor viktig at så mange medlemmer og interessenter som mulig deltar på workshopen.