Vi hører gjerne fra deg

Gruppe


Hvorfor bli medlem?

Å være medlem i en næringsklynge, handler om å dele og hente inspirasjon fra bedrifter og kompetansemiljø, som er opptatt av samme strategiske utfordring. Aktørene bak Norwegian Rooms® Cluster deler et felles ønske om å bygge sterkere norske, internasjonale merkevarer.

Følgende strategiske mål ligger til grunn for klyngens aktivitet:

  1. Utvikle norsk ferdigvareindustri til globale «first movers» innenfor merkevare og internasjonalisering.
  2. Utvikle ferdigvarebransjens viktigste FoU- og læringsprosjekter, for å sikre at designdrevne innovasjonsprosesser utvikles til norske, internasjonale konkurransefortrinn.
  3. Utvikle lønnsomme, bærekraftige og fleksible verdikjeder i ferdigvareindustrien, gjennom innovative programmer og FoU-aktivitet.
  4. Utvikle en større og mer robust klynge, med differensierte aktiviteter for klyngens deltagere.
  5. Utvikle attraktiviteten til klyngen og bidra til å styrke posisjonen i samfunnet og hos myndigheter.

Det blir fremover satt ytterligere fokus på å bygge sterke, strategiske klyngerelasjoner mellom norske ferdigvarebedrifter, utover dagens møbel- og interiørindustri. Det er også etablert kompetanse- og FoU-relasjoner inn mot flere ledende norske fagmiljøer. Næringsklyngen har etablert de første prosjektene mot internasjonale klynger, og dette ønsker næringsklyngen å utvikle videre.

Vi deler våre klyngemedlemmer inn i følgende interessekategorier:

Kjernemedlemmer

Norske, designdrevne ferdigvarebedrifter, som eier sin egen merkevare, og som har potensial for internasjonal vekst over tid, er definert som klyngens kjernemedlem.

Assosierte medlemmer

Bedrifter eller organisasjoner som har interaksjon med klyngens kjernemedlemmer, gjennom leveranse av kunnskap, teknologi eller varer, og som finner aktiviteten i klyngen aktuell og relevant for egen utvikling over tid.

Akademiske partnere

Flere ledende nasjonale akademiske institusjoner har allerede et utstrakt samarbeid på klyngen på flere nivå, både innenfor forskning- og kompetanseutvikling.

FoU-partnere

Ulike FoU-partnere er tilknyttet ulike prosjekter i klyngen, og for å ligge i forkant på utviklingen innenfor vårt kjerneområde, er vi alltid interessert i nye relasjoner.

Organisering av klyngen

Norwegian Rooms AS er organisert som et aksjeselskap, eid at ti medlemsbedrifter. Disse utgjør generalforsamlingen som velger selskapets styre. 

Utover dette tegner øvrige bedrifter medlemsavtale. Det er ingen forskjeller i næringsaktørenes tilgang til klyngens aktiviteter og tjenester.


Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Cluster tilbyr finansiell og faglig støtte til gjennomføring av klynge- og utviklingsprosjekter.

Norwegian Innovation Clusters deles inn i tre grunnleggende modningsnivå; Arenaprogrammet, Norwegian Centres of Expertice og Global Centres of Expertice. Norwegian Rooms® Cluster fikk tildelt Arena-status i 2013. Den norske klyngestrategien eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De tre institusjonene leder programmet i fellesskap med Innovasjon Norge som operativt hovedansvarlig.

Les mer om Norwegian Innovation Clusters


Bronze Label i Cluster Management Excellence

Norwegian Rooms er tildelt Bronze Label-status i Cluster Management Excellence. Statusen er en bekreftelse på at klyngen har et godt strategisk fundament, og arbeider målrettet med å forbedre organiseringen og ledelsen av sine aktiviteter.

Sertifiseringen er også et kvalitetsstempel for samarbeid med andre klynger eller for å søke finansieringsløsninger internasjonalt. Det er ”European Secretariat for Cluster Analysis” (ESCA) som har utviklet metoden for benchmarking av klynger, og som er en anerkjent metode over hele Europa.

Hver klynge blir analysert basert på et intervju av klyngeleder utført av en ESCA benchmarking ekspert. Intervjuet dekker 36 indikatorer med hensyn til strukturen i klyngen, klyngen ledelse og styring av klyngen, finansiering av klyngen, tjenester levert av klyngeledelse, kontakter og samhandling i klyngen og prestasjoner og anerkjennelse av klyngen. I følge rapporten fra ESCA er Norwegian Rooms allerede bygget på en sterk strategisk plattform, med gode rapporteringsrutiner og målstyringsprinsipper, sammenlignet med andre lignende klynger. Klyngen blir likevel anbefalt å arbeide mer med hvordan sammensetningen av medlemmene kan utvikle tettere relasjoner og samhandling, samt knytte sterkere bånd mellom ulike medlemmene og utviklingsaktører.

Bronze label web2.jpg