Trender og utviklingstrekk 2018

Future Talks oppsummerer 2018 med syv utviklingstrekk. Konferansene NextTech (2017) og Move Your Brand (2018) ga oss alle nyttige innspill til strategi- og taktisk arbeid. En kort gjennomgang presenteres under:

Bærekraftige forretninger

Bærekraftige forretninger

Interessen for bærekraftige produkter og bærekraftig forretningsdrift har vokst raskt. Forbrukeren ønsker nå i større grad å påvirke gjennom sitt forbruk og foretrekker oftere bærekraftige merkevarer.

Forbrukere og profesjonelle innkjøpere stiller krav til det de kjøper. Fordi det nå er mulig, er vi i større grad opptatt av produktets opprinnelse. Produktets historie og identitet er noe vi ønsker å kunne identifisere oss med. Miljø eller samfunnsansvar skal helst være en del av bedriftens kjernevirksomhet. 

Vil du vite mer?
Kunstig intelligens - ekte læring

Kunstig intelligens - ekte læring

Mange bedrifter ser manglende kompetanse og evne til å henge med i den hurtige teknologiske utviklingen som en av de største utfordringene for virksomheten de kommende årene. Samtidig ses ny teknologi også som en del av løsningen på kompetanseutfordringen.

Å implementere ny teknologi i kompetanseutvikling kan gjøres allerede fra barneårene. Slik forbereder vi de neste generasjonene på fremtiden og gir de unge verktøy til å løse komplekse samfunnsutfordringer som vil komme.

Vil du vite mer?
Livsstilsdata - den nye valutaen

Livsstilsdata - den nye valutaen

Den eskalerende digitaliseringen og fremveksten av nye datakilder øker datafangsten betydelig. Kombinert med datadrevne analyser kan det bidra til nye forretningsmuligheter for mange virksomheter.

Data kan generere helt nye inntektskilder, nye kunder, nye produkter og nye tjenester. Mulighetene er mange. En kan både selge tjenester tilknyttet det mer tradisjonelle produktet eller bruke data for å bygge en ny tjeneste for en ny aktør.

Vil du vite mer?
Smart og lønnsom skreddersøm

Smart og lønnsom skreddersøm

Både privat- og bedriftskunder forventer varer og tjenester som er tilpasset ens egne ønsker og behov. Med dagens teknologi kan vi nå sette opp systemer som fanger og analyserer data slik at vi kan predikere hvilke behov og preferanser du som bruker har.

Leverandører av varer og tjenester har samlet store mengder informasjon om kundenes livssituasjon og preferanser. Med sensorteknologi kan man også logge deres brukervaner når det gjelder produkter. 

Vil du vite mer?
Fra produkt til tjeneste

Fra produkt til tjeneste

Teknologi gjør det mulig å gjøre helt nye ting som ikke har vært gjort før, og skaper mulighet for å utvide bedriftens kjernevirksomhet. Ved å etablere tjenester knyttet til eksisterende produkter, kan en gå fra å være en produktleverandør til også å bli en tjenesteleverandør. 

Utnyttelse av big data og AI (kunstig intelligens) gir et stort potensiale for tilleggstjenester som kan skape nye eller øke eksisterende kontaktflater med sluttbruker. 

Vil du vite mer?
Verdiskaping etter kjøp

Verdiskaping etter kjøp

Flere industrier ser nå nye forretningsområder innen support- og ettermarked. Fremover kan ettermarkedstjenester utgjøre en betydelig del av omsetningen for en rekke virksomheter.

Teknologien åpner for muligheter som prediktiv analyse, 3D-printing av reservedeler, proaktiv support gjennom IoT og AI, visualisert support gjennom AR og smarte briller, samt fjerndiagnostisering ved bruk av droner.

Vil du vite mer?
Sømløs logistikk og service

Sømløs logistikk og service

Kundens handleopplevelse er blitt et begrep alle må forholde seg til. Handelsbedrifter i alle kategorier må omstille seg slik at de har total kontroll på varestrømmen, fra produsent til lager og videre ut til utsalgssteder eller direkte til forbrukeren.

Kunden stiller nå de samme kravene både til nettbutikker som til faste utsalgssteder (butikker). Vedkommende vet at om ikke du kan levere som ønsket, er det andre som kan det. De forlanger å få den varen de ønsker seg, og de vil ha den raskt.

Vil du vite mer?

Trender og utviklingstrekk

Future Talks-rapporten fra 2016 presenterer åtte trender og utviklingstrekk, som ferdigvareindustrien vil måtte ta innover seg på ulike vis. En kort gjennomgang presenteres under: