Kurs- og studietilbud

Digitalisering av verdiskaping

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager.

Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.

Neste kurs:

  • Samling 1: 4.-5. april 2019
  • Samling 2: 9.-10. mai 2019

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.Søknadsside

Innovasjon og nye forretningsmodeller

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst. Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018.

Neste kurs:

  • Samling 1: 12.-13. september 2019
  • Samling 2: 24.-25. oktober 2019

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.


Søknadsside

Internasjonal Digital Markedsføring

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager. Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset. Kurset skal sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018.

Neste kurs:

  • Samling 1: 6.-7. juni 2019
  • Samling 2: 15.-16. august

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.

Søknadsside

Digital strategi og ledelse

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager.

Digitalisering har blitt et moteord med store konsekvenser, men med diffust innhold. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Overordnede tema i kurset vil være: Digital strategi, Big Data, Internet of Things og digitale verdikjeder. Programmet ble første gang gjennomført høsten 2017.

Neste kurs:

  • Samling 1: 6.-7. juni 2019
  • Samling 2: 15.-16. august

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.

Søknadsside

Digitalisering i klyngen

Hackaton samler studenter og næringsliv

Hackaton samler studenter og næringsliv

Hva kan skje når 12 skarpe NTNU-studenter samles i 24 timer i et hackaton, med fokus på smarte møbler og smarte rom? Vi er nysgjerrige nok til å teste det ut og vi gleder oss sammen med flere bedrifter! Målet er kort fortalt å se hvilke muligheter som finnes ved å sette hardware og programmering i samhandling med møbel og interiørelementer.

Les mer
Godt rustet for nye kjøpsprosesser

Godt rustet for nye kjøpsprosesser

Langlo as har utviklet en kundevennlig digital løsning for bestilling av skreddersydde garderobeløsninger. For kundene er dette enkelt, rasjonelt og sikkert, og er noe som gir økt kundeverdi og knytter kundene tettere til Langlo. I tillegg sparer Langlo mye tid internt i bedriften.

Les mer
Varene skal fram  – også i en digital hverdag

Varene skal fram – også i en digital hverdag

Hva har samlasting, god ytteremballasje, effektive prosesser og to ukentlige skipsanløp å gjøre med digital merkevarebygging, e-commerce og digitale møbelvarehus? Hos Ekornes mener de at stålkontroll på den fysiske forflytningen av råvarer og ferdigvarer er en avgjørende del av en digitalisert hverdag.

Les mer