Kurs- og studietilbud

Internasjonal Digital Merkevareledelse

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager. Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset. Kurset skal sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018.

Neste kurs:

  • Samling 1: 6.-7. juni 2019
  • Samling 2: 15.-16. august 2019

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.


Søknadsside

Innovasjon og nye forretningsmodeller

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund.

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Kurset har to samlinger à to dager i Ålesund.

Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Neste kurs:

  • Samling 1: 12.-13. september 2019
  • Samling 2: 24.-25. oktober 2019

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.

Søknadsside

Merkevareledelse og internasjonalisering

30 studiepoeng ved NHH.

Vi setter fokus på merkevareledelse og internasjonalisering i et innovasjonsperspektiv, hvor nye forretningsmodeller utfordrer etablert kunnskap om merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.
I dette programmet går vi inn i etablerte modeller og teorier og speiler disse opp mot den virkeligheten vi møter i dagens digitaliserte verden. Vi setter også søkelyset på hvordan norske ferdigvareprodusenter kan og må re-orientere seg for å skape konkurransekraft internasjonalt. Her vil vi legge vekt på innovasjon i forretningsmodeller og aktiviteter nedstrøms i verdikjeden.

Programmet ble første gang gjennomført i 2016-17.

Neste kurs:

  • Samling 1: 21. mars 2019
  • Videre fire samlinger i 2019 og 2020.

Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NHHs søknadsside.

Søknadsside

Internasjonalisering i klyngen

Nytt eksportprogram fulltegnet

Nytt eksportprogram fulltegnet

Norwegian Rooms® Cluster har vært sentral i utviklingen av eksportprogrammet Nordic living i 2018, i samarbeid med Norsk Industri, DOGA og Innovasjon Norge. Pilot igangsettes i oktober 2018 med 10 deltagende bedrifter (totalt 20 påmeldt). Klyngen ønsker å utvikle programmet videre, for å gjøre det relevant også for større bedrifter og for start-ups.

Les mer
Skalerer for internasjonal vekst

Skalerer for internasjonal vekst

Skaleringsprogrammet som klyngene ved ÅKP AS har utviklet, basert på MIT REAP-metodikken igangsettes i september 2018. Syv bedrifter deltar og ulike mål for skaleringscasene. Noen er i fusjon for vekst, andre ønsker en internasjonal vekstmodell. HEYMAT er en av bedriftene som er påmeldt.

Les mer
Nordisk Design i New York 21. mai 2018

Nordisk Design i New York 21. mai 2018

I samarbeid med Snøhetta, Doga Design og arkitektur Norge, danske Lifestyle & Design Cluster, Interiorcluster Sweden og en finsk partner inviterer vi til en ny og annerledes møteplass for nordiske merkevarer innen møbel og interiør i New York mandag 21. mai.

Les mer
Digitalisering gir økt konkurransekraft

Digitalisering gir økt konkurransekraft

Digital transformasjon krever nytt tankesett. Man må være forberedt på å ta inn over seg helt nye spilleregler  og kaste noen gamle, sier Øystein Vikingsen Fauske i Ekornes ASA.

Les mer
Merkevarebygging handler stadig om verdier, målgrupper og kanalvalg

Merkevarebygging handler stadig om verdier, målgrupper og kanalvalg

Vær digital eller dø. Begrepet «digital kommunikasjon» er på alles lepper om dagen. Organisasjoner legger om, prøver seg fram og lurer på hvor pengene ble av. Vi har truffet en forsker og en praktiker som begge sier at det nye består av verktøy og muligheter. Merkevarebyggingens grunnregler er de samme. 

Les mer