Alle aktiviteter

Studie
9.5 - 10.5

Digitalisering av verdiskaping - NTNU

Digitalisering har blitt et moteord med store konsekvenser, men med diffust innhold. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger. Overordnede tema i kurset vil være: Digital strategi, Big Data, Internet of Things og digitale verdikjeder. Programmet ble første gang gjennomført høsten 2017. Neste kurs: •Samling 1: 4.-5. april 2019 •Samling 2: 9.-10. mai 2019 Alle klyngebedrifter får rabatt.

Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.

Kurs
28.5 - 28.5

IDC Workshop

Formålet med IDC workshopene er samarbeid på tvers av bransjer, øke kunnskapen om designmetodikk og å styrke designerens rolle i bedriftene.

Meld deg på her!

Studie
6.6 - 7.6

Internasjonal digital markedsføring - NTNU

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager. Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset. Kurset skal sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018. Neste kurs: •Samling 1: 6.-7. juni 2019 •Samling 2: 15.-16. august 2019 Alle klyngebedrifter får rabatt.

Til søknadsside NTNU

Konferanse
11.6 - 11.6

Designindustriens bransjedag

Norsk Industris bransjeforening Designindustrien sammen med Norwegian Rooms inviterer til Bransjedag med en rekke spennende temaer. Her vil det også bli anledning til å diskutere design- og ferdigvareindustriens viktigste strategiske utfordringer, og hvordan Norwegian Rooms som klynge kan være et virkemiddel for å møte disse utfordringene.

Les mer

Studie
15.8 - 16.8

Internasjonal digital markedsføring - NTNU

Kortprogrammet går over to intensive samlinger á to dager. Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset. Kurset skal sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018. Neste kurs: •Samling 1: 6.-7. juni 2019 •Samling 2: 15.-16. august 2019 Alle klyngebedrifter får rabatt.

Til søknadsside NTNU

Studie
12.9 - 13.9

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller - NTNU

7,5 studiepoeng ved NTNU Ålesund. Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst. Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger. Programmet ble første gang gjennomført våren 2018. Neste kurs: •Samling 1: 12. september-13. september 2019 •Samling 2: 24. oktober-25. oktober 2019 Alle klyngebedrifter får rabatt. Les mer om kurset på NTNUs søknadsside.

Til søknadsside NTNU

Kurs
17.9 - 17.9

IDC Workshop

Formålet med IDC workshopene er samarbeid på tvers av bransjer, øke kunnskapen om designmetodikk og å styrke designerens rolle i bedriftene.

Meld deg på her!

Konferanse
3.10 - 3.10

Industrial Design Conference 2019

IDC/19 er Norges største Industridesignkonferanse. Her vil du treffe kolleger og kunder fra flere bransjer den 3. oktober. Det blir faglig innhold på dagtid og nettverksbygging, underholdning og middag på kveldstid.

Påmelding åpner senere!