Det planlegges en serie webinarer innen temaene:

  • Analyse, kunde- og markedsinnsikt
  • Bærekraft og sirkulære forretningsmodeller
  • Produkt som tjeneste
  • Varedata
  • Digitalisering

I etterkant av webinarene vil det bli etablert faggrupper som har som mål å gå dypere inn i og iverksette tiltak knyttet til de ulike fagområdene.

 

Norwegian Rooms har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge, og webinarene er gratis og åpne også for bedrifter som ikke er medlemmer i Norwegian Rooms.

 

Det første webinaret har tittelen Analyse, kunde- og markedsinnsikt og arrangeres 13. oktober. Nærmere om programmet finnes her.

 

Ta kontakt med prosjektleder Gry Helene Stavseng (gry@gagn.no, 91 77 85 45) dersom du har spørsmål eller kommentarer til webinarene.