Det kjøres en serie webinarer innen ulike temaer som er relevante for klyngens medlemmer og andre aktører i designindustrien:

  • Analyse, kunde- og markedsinnsikt (13. oktober)
  • Bærekraft og sirkulære forretningsmodeller (22. oktober)
  • Produkt som tjeneste (dato ikke fastlagt)
  • Varedata (dato ikke fastlagt)
  • Digitalisering (dato ikke fastlagt)

I etterkant av webinarene vil det bli etablert faggrupper som har som mål å gå dypere inn i og iverksette tiltak knyttet til de ulike fagområdene. Det er allerede betydelig påmelding og interesse for disse faggruppene, så dette vil bli gode arenaer for kompetansebygging og erfaringsutveksling, samt nyttige nettverk å knytte.

 

Norwegian Rooms har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge, og webinarene er gratis og åpne også for bedrifter som ikke er medlemmer i Norwegian Rooms.

 

Det andre webinaret i rekken har tittelen Bærekraft og sirkulære forretningsmodeller og arrangeres 22. oktober. Nærmere om programmet finnes her.

 

Ta kontakt med prosjektleder Gry Helene Stavseng (gry@gagn.no, 91 77 85 45) dersom du har spørsmål eller innspill til webinarene.