Målet med den digitale workshopen er at du skal:

1) Lære hva bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller er. 

2) Benytte kunnskapen til å designe en mer bærekraftig og lønnsom forretningsmodell i egen bedrift.


Om kursholderne:

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen er bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole. De leder Centre for Sustainable Business, og er blant de fremste forskerne i Norge på sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller. De har 15 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som ønsker å forene bærekraft og lønnsomhet.


Program torsdag 11. mars

Kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og plenumsdiskusjon:

  • Introduksjon: «Hva er en bærekraftig forretningsmodell? - Sammenhengen mellom bærekraft, sirkulærøkonomi og lønnsomhet.» 
  • Kort presentasjon av RESTART-rammeverket og Jørgensen og Pedersens egen 
  • Gruppearbeid i inndelte digitale grupperom: Analysere og diskutere egen forretningsmodell. 
  • Diskusjon i plenum
  • Gruppearbeid: Hvordan kan dere omsette bærekraft til konkurransekraft?
  • Diskusjon i plenum
  • Hvordan rigge virksomheten din slik at du kan benytte potensialet som ligger i å integrere bærekraft og sirkulærøkonomi?

Påmelding og betaling
Den digitale workshopen koster kr 1.500,-, per medlemsbedrift i Norwegian Rooms, og kr 3.000 pr virksomhet som ikke er medlem i Norwegian Rooms. Prisen er uavhengig av hvor mange som deltar fra en og samme bedrift. Vi anbefaler å være minst 2-3 deltagere fra hver bedrift, gjerne en representant for ledelsen, en som har ansvar/skal ha ansvar for bærekraft, og en som arbeider med kommunikasjon. Beløpet på henholdsvis kr 1.500,- eller kr 3.000,- pr bedrift blir fakturert i etterkant av workshop.

Her kan du melde deg på, eventuelt kontakt prosjektleder Gry Helene Stavseng, gry@gagn.no / 91778545 for mer informasjon.

(Vi er kjent med at DFØ arrangerer webinar om grønne og sirkulære møbelanskaffelser kl 10-11 samme dag. Det er avtalt at DFØ tar opp dette webinaret, og at aktører i Norwegian Rooms som ønsker å se dette i etterkant kan kontakte Gry Helene Stavseng på gry@gagn.no og få tilsendt lenke til opptaket.)

Foto: https://www.jorgensenpedersen.no