MÅL

Utvikle en fysisk og digital verdikjede som muliggjør lønnsomme ombruksleveranser i industriell skala.


INNHOLD

 • Definere behov, ombrukstjenester og -prosesser i en eller flere versjoner av en ombrukshub
 • Definere behov for arealstørrelse til ombrukshuber, maskiner, kompetanse mm.
 • Visualisere visjonen om fremtidens ombruksfabrikk for å sette moderne ombruk på kartet.
 • Utvikle digital infrastruktur som muliggjør effektiv prosessplanlegging, treffsikre ombruksbeslutninger mm.
 • Identifisere muligheter for utvikling av nye yrkesgrupper (reparatører, redesignere mm) gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner mfl.
 • Få på plass finansiering til å utvikle den første fysiske ombrukshuben i Norge

OMDØMME

Skape offentlig debatt for å synliggjøre behovet, muligheter for ny verdiskaping og arbeidsplasser som ligger i utbyggingen av de nye, fysiske ombruksverdikjedene som trengs for å gjøre ombruksøkonomien konkurransedyktig.


DELTAKERE

 • Ansvarlig: GoGood
 • Forskningspartnere: Norsk Regnesentral og NORSUS
 • Utviklingspartner: Norwegian Rooms
 • Bedriftspartnere: Norsk Gjenvinning, Oslo REG, MAD Arkitekter.

FREMDRIFT

 • Fase 1: Kartlegge behov: Februar-mars 2021
 • Fase 2: Utvikle og visualisere løsning gjennom arkitekttegninger: Mars-april 2021
 • Fase 3: Agendasette behov, muligheter og initiere finansieringsløp: April-oktober 2021
 • Fase 4: Utvikle digital infrastruktur: August 2021 - mars 2022
 • Fase 5: Åpning av første ombrukshub: Q2 2022

Her kan du melde deg påeventuelt kontakt prosjektleder Gry Helene Stavseng, gry@gagn.no / 91778545 for mer informasjon.


Foto: https://www.gogood.no/