Digital transformasjon er en større endring som kommer som følge av utnyttelse av digital teknologi. 

-Digital transformasjon berører både prosesser, forretningsmodeller og organisasjon, sier Øystein Vikingsen Fauske, direktør for Digitalisering og HR i Ekornes ASA. 


Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har i tillegg en lederutdanning fra Harvard Business School. Han har lang erfaring fra ulike lederroller i det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria. Selskapet er et av Europas største konsulentselskaper, med ca. 40.000 ansatte og tjenester innen IKT, digitalisering og rådgivning. Vikingsen Fauske sin spesialisering er innen strategisk bruk av teknologi og digitalisering av virksomheter. 


Berører prosesser, forretningsmodeller og organisasjon

Digitalisering er viktig for å skape konkurransekraft, og kan blant annet redusere avstanden mellom merkevareeier og kunden. Digitalisering kan også bidra til forbedring og forenkling av interne prosesser. 


-Digitalisering vil også være en katalysator for innovasjon. Et digitalt skissegrunnlag kan videreutvikles i flere retninger og øker innovasjonstakten. Ved å jobbe digitalt fra start til slutt, reduseres ledetid fra idéfase til ferdig produkt betraktelig, sier Vikingsen Fauske. I tillegg kan man med digitalisering komme tettere på kunden, effektivisere produksjonen og øke innovasjonen.


-Dette er noe som skaper konkurransekraft, sier han. 


Overordnet teknologiforståelse stadig viktigere

Når man skal implementere digitale endringer, er både kompetanse og gode prosesser viktig

-Hvis man ikke har dette, vil man ikke lykkes. Dette handler om å ha fokus på kompetanseutvikling og der en overordnet teknologiforståelse blir mer og mer viktig. Ledere må forstå at dette ikke handler bare om en ny teknologiløsning, men om endring av prosesser og organisasjon, understreker han. 

Ledere må også i større grad forstå betydningen av gode data. 

-Innhenting av relevante data, og ikke minst mulighet til å gjøre gode analyser på tvers av ulike datakilder, blir viktigere og viktigere for å kunne ta riktige beslutninger, sier Vikingsen Fauske. Strategisk IKT-kompetanse handler om å kunne forstå muligheter, men også begrensninger og konsekvenser som er relatert til teknologi. I tillegg er det viktig å tørre å prøve og feile. 2_StresslessSkolen_Forside.jpegEkornes i en digital fremtid

Vikingsen Fauske er tydelig på hvor Ekornes skal være i en digital fremtid.

-Vi skal styrke konkurransekraften gjennom digitalisering, sier han.


Dette innebærer at:

  • Ekornes har en direkte dialog med kundene for å kommunisere merkevaren basert på kundeinnsikt.
  • Ekornes har tilpasset seg nye kjøpsprosesser. 
  • Ekornes har økt innovasjonstakten gjennom digitale initiativ.
  • Ekornes utnytter kompetansen og erfaringen på tvers av konsernet bedre ved å ta i bruk nye digitale samhandlingsmåter. 
  • Ekornes har en konkurransedyktig, effektiv og smart produksjon.


Digitale verktøy åpner for nye muligheter å nå sluttkundene på. Kundereisen og kjøpsmønstrene endrer seg i fremtiden. Da kan digitalisering og digitale verktøy åpne for nye muligheter å nå sluttkundene på.

-Digitaliseringen gir mulighet til å styrke dialogen med sluttkundene og å øke innsikten om kundenes preferanser og behov. Man må forstå kunden, og da blir det viktig fremover å snakke direkte med kundene og å skaffe seg førstehåndsinnsikt om dem, sier han. Det betyr at man også trenger gode data om kundene.

«Digitaliseringen gir mulighet til å styrke dialogen med sluttkundene og å øke innsikten om kundenes preferanser og behov»

-Med digitale verktøy kan vi samle informasjon om kunder i hvert kontaktpunkt og, slik at vi kan tilpasse vår dialog til den enkelte kundes preferanser. 

Dette er også informasjon som kan deles med forhandlerne. Innsikten om kundene kan også utnyttes internt, for eksempel innen produktutvikling.


Finne vinn-vinn modeller

Ekornes har 3.500 forhandlere med 20.000-30.000 selgere i over 40 land. Ifølge Vikingsen Fauske må de gjøre det enklere for selgerne å henvise kundene til Stressless og ikke et konkurrerende produkt. 


-Ekornes er avhengig av at selgerne kommuniserer Ekornes sine produktfordeler i butikk på en best mulig måte. Vi ønsker å gjøre arbeidshverdagen til selgerne så enkel som mulig. Selv om vi ønsker mer direkte kommunikasjon med kunden, er vi veldig opptatt av å opprettholde gode forhandlerrelasjoner. Vi må derfor finne modeller som er vinn-vinn og der både vi og forhandlerne selger mer, sier han.


E-commerce viktig kanal for fremtidig vekst

E-commerce krever nye prosesser, nye kompetanse og nye forretningsmodeller. 

-Det krever et solid data- og IKT-fundament. E-commerce vil være en viktig kanal for fremtidig vekst, både når det gjelder eksisterende kunder, nye målgrupper og nye markeder. 


Så hvordan skal man få kundene til å ende opp med Stressless?


-Ekornes ønsker å lage optimaliserte kunde-opplevelser gjennom en sømløs flyt mellom digitale og fysiske kontaktpunkt med kunden, og dermed gjøre det enklest mulig for kundene, påpeker han. 


Kundereisen og kjøpsprosessen starter på nett

Generelt viser undersøkelser at antall butikker som besøkes før kjøp, er halvert de siste årene. Det betyr at kundene søker på nett etter informasjon og inspirasjon, og dermed starter kundereisen og kjøpsprosessen der. Dette innebærer at kundene er kommet nærmere kjøpsbeslutningen når de kommer i butikkene.


-Ekornes må skape et digitalt studio på nett der kunden kan konfigurere produktet sitt og starte kjøpsprosessen. Det betyr at vi kan gjøre det mulig for kunden å bygge sitt eget produkt i form av hvilke farger, stoff, understell etc. de ønsker.Ekornes selger i dag Stressless også på nett i noen markeder. 


-Det er også viktig å kommunisere samme merkevarestrategien i butikk og på nett. Det vil bidra til å holde interessen og bygge kundelojalitet, sier Øystein Vikingsen Fauske.