I løpet av et intensivt kurs over to x to dager kan du lære mer om Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller og hvordan du kan bidra til økt kundeverdi og inntektsgrunnlag.


Flere deltakere fra samme bedrift gir et enda bedre grunnlag for gode strategidiskusjoner både under og etter endt kurs, om det er ledergruppen, styremedlemmer, avdelingsledere eller andre nøkkelpersoner i din virksomhet.


Både grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller vil kunne gi langsiktige konkurransemessige fortrinn for din bedrift. På kurset Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller vil du få en bedre oversikt over de nye fagområdene, kunne ta en kritisk vurdering av fremvoksende trender, og med økt trygghet foreta gode veivalg for fremtidig vekst og utvikling.


"Jeg oppfordrer absolutt ledere og andre som jobber med endring å ta kurs som dette! Jeg har hatt et stort utbytte av kurset, blant annet gjennom dyktige forelesere og gode diskusjoner med andre kursdeltakere." Åse Berge, regiondirektør i Tolletaten.


«Det er viktig å friske opp og lære seg nye ting i en verden i endring. Det oppleves utviklende og er viktig for folk, også de med lang erfaring. Det er lett å ta med seg inspirasjon, utvidet horisont og erfaringer inn i problemstillinger i jobben. Dette bidrar til bedre forståelse og bedre beslutninger.» Svein Erik Husby, Flokk.


Meld deg på her!