Eksportprogrammet er et resultat av samarbeidet mellom Innovasjon Norge, DOGA og industrien. Norwegian Rooms® Cluster har vært med på programutviklingen:


- Dette programmet vil passe klyngens bedrifter svært bra, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. - Kombinasjonen av det samlingsbaserte og de individuelle bedriftsprosessene, vil kunne gi spennende effekter og resultater! Her er det bare å melde sin interesse.


Markedet etterspør norsk design, bærekraft, kvalitet, livsstil og verdier i større grad enn før. Norske produkter, produsenter og designere assosieres med disse begrepene. Innovasjon Norge og DOGA, Design og arkitektur Norge, utvikler derfor et program som skal gi grunnlag for langsiktig eksportsatsing, og som kan lede til helt nye virkemidler for ferdigvareindustrien.


Bedriftene som deltar vil få oppfølging gjennom samlinger, en-til-en rådgivning og finansiell risikoavlastning. Programmet skal øke bedriftens kompetanse innen design- og merkevareledelse, og internasjonal forretningsforståelse. Vi vil også stimulere til økt bruk av norske råvarer i utvikling av ferdigvarer.


Bedriftene som deltar skal:

 • Redusere risiko og øke tempo for internasjonal satsing, der formålet er økt eksport
 • Styrke bedriftens kommersialiseringsevne gjennom en sterkere internasjonal merkevare 
 • Forstå krefter som påvirker bedriftens globale verdikjeder, og hvordan håndtere disse
 • Legge grunnlaget for målrettet eksportarbeid gjennom innsikt om markeds- og kundebehov
 • Øke kunnskap om strategisk bruk av design og hvordan skape gode kundeopplevelser

Tyskland - en av Norges viktigste handelspartnere

Programmet vil fokusere på de store mulighetene som ligger i Tyskland for norske produsenter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går til Tyskland. Tyskere verdsetter høy kvalitet og god design. Nordic Living og New Nordic opplever økt popularitet, der spesielt danske merker dominerer i premium segment. Når det gjelder møbler importerer landet flere enn de eksporterer. I 2016 importerte Tyskland møbler for 18,3 mrd. Euro.


Innovasjon Norge har kontorer i Hamburg og München. Våre rådgivere har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som hjelper deg med å utnytte markedsmulighetene, og redusere din risiko for å tape tid og penger.

Er dette dere?

Bedriftene må ha motivasjon og evne til vekst, og deltakelse må være forankret i bedriftens ledelse og styre. Deltakere vil være eksportsjef, salg- og markedsansvarlig, daglig leder og/eller produktutviklingssjef.

Vi søker bedrifter som fortrinnsvis:

 • har over ti ansatte og mer enn 30 millioner kroner i omsetning
 • er noe etablert i internasjonale markeder
 • har verdiskaping, og helst produksjon, i Norge
 • ønsker vekst i eksisterende markeder og/eller etablering i nye markeder
 • har erfaring med å jobbe med design i produktutvikling og i merkevarebygging
 • har bærekraftige løsninger, eller har ønske om å utvikle seg mer bærekraftig

Oppstart, påmelding og egenandel

Programmets varighet er september 2018 - september 2019 Kick-off er 17-18 oktober på DOGA i Oslo. Egenandelen per bedrift er 20 000 NOK. Mer informasjon om programmet kommer.

Lurer du på noe?

Onsdag 22. august holder Innovasjon Norge «webinar» om programmet, hvor vi svarer på dine spørsmål.

Følg med på DOGA.no og innovasjonnorge.no


MELD DIN INTERESSE