Professor Torgeir Reve ved BI uttalte seg nylig om hva som mangler i norsk næringsliv for å få tilstrekkelig resultat av innovasjon og entreprenørskap:

Vi har et altfor sterkt fokus på teknologisk innovasjon med utgangspunkt i tradisjonell industritenkning, og alt for lite fokus på kommersiell innovasjon med utgangspunkt i kundeorientering og tjenesteproduksjon.

Vi kunne ikke sagt oss mer enig, - for det er jo dette vår klynge fokuserer på hver eneste dag, for å sikre nødvendig utvikling og vekst i etablerte og nye merkevarer.


Han sier videre at noe av det viktigste for å lykkes med kommersialisering og vekst, handler om å skape et dynamisk samspill mellom fem aktører:

  • Entreprenørene som står for den kommersielle nyskapingen.
  • Investorene som bidrar med venture- og vekstkapital.
  • Bedriftene i næringslivet som utvikler teknologi og nye løsninger.
  • Universitetene og forskningsmiljøene som frembringer ny kunnskap og ny teknologi.
  • Og myndighetene som bidrar med virkemidler og rammebetingelser som fremmer nyskaping og bedriftsetablering.


Dette samspillet kalles innovative økosystemer, og er den strategiske formelen for alle velfungerende klynger og innovasjonsnettverk verden over. Det er et slikt økosystem Norwegian Rooms® Cluster ønsker å bygge videre på, med en ny forretningsmodell for klyngedriften utenfor det offentlige klyngeprogrammet i 2019.


De sentrale bedriftene bak klyngen ønsker å bidra til at ambisjonene kan realiseres gjennom privat finansiering i det året vi går inn i. Målet er å finne gode samarbeidsaktiviteter som utvikler bedriftene, der fokus på kundeorienterte utviklingsaktiviteter vil ha størst fokus.

Grundig evaluering og ny strategisk posisjonering

I løpet av vinteren vil klyngen stake ut en ny strategisk retning. Klyngen vil da også ta stilling til hvordan en ny NCE-søknad skal vinkles og fokuseres. I forbindelse med klyngens strategiske prosess, er det svært viktig for oss å få tilbakemeldinger fra bedriftene og hos andre sentrale aktører i våre omgivelser. Vi skal blant annet gjennomføre en rekke personlige intervjuer av nøkkelressurser i og rundt klyngen. Dette arbeidet starter vi med allerede i januar.


Om DU har konstruktive innspill til hvordan klyngen bør innrette seg for å bli mest mulig relevant for din bedrift, hører vi selvsagt fra deg allerede nå. Det er for bedriftene vi er til!

Fokusområder for 2019

I en tid der særlig digitalisering og kunstig intelligens skaper disruptiv endring gjennom nye forretningsmodeller og digitale verdikjeder, har den norske ferdigvareindustrien et sterkt behov for samarbeidsorienterte innovasjons- og utviklingsaktiviteter for å skape økt verdiskaping og styrket konkurransekraft.


Klyngen samler 50 aktører fra en rekke ulike bransjer innenfor norsk ferdigvareindustri som har det til felles at markedsorientert produktutvikling og merkevarebygging er avgjørende for suksess. Ved å koble aktører fra ulike bransjer over hele landet rundt felles muligheter og utfordringer, skal klyngen bli et kraftsenter for markedsorienterte innovasjoner.  

Viktige høydepunkter i 2018

I klyngeåret vi legger bak oss, har vi levert flere viktige prosjekter hvor bedrifter i alle utviklingsfaser har deltatt. Noen høydepunkter følger:


Next step.jpg

Future Talks samlet over 500 deltagere gjennom 2018. Hensikten med dette prosjektet er å øke kunnskapen rundt blant annet digitalisering og internasjonalisering. Klyngen arrangerte flere delingsseminar både i Ålesund og Oslo, der de syv utviklingstrekkene ble presentert, og fanget interesse langt utover klyngens egne medlemmer, i flere ulike næringer og industrier.


ScaleUp-programmet ble høsten 2018 gjennomført som pilot basert på MIT-metodikken. Programmet består av fire moduler a 2 dager. NTNU i Ålesund har ansvaret for den faglige delen. Syv vekstbedrifter deltok i piloten. Som deltaker på ÅKP-NTNU ScaleUp går din bedrift gjennom et program med utstrakt bruk av gjesteforelesere fra næringsliv og akademia og et svært kompetent mentorteam. Mentorteamet tar del i utviklingen og verifiseringen av vekststrategien din. I tillegg får hver deltagerbedrift en egen mentor. Neste kull starter opp i Q1 2019.


GoDigital-program samlet gjennom 2018 fem bedrifter i et nytt pilotprogram. Programmet skulle kartlegge og utvikle digital modenhet i bedrifter. Gjennom samlinger, mentoring og arbeid i ledergruppene i bedriftene, har programmet blitt en suksess. Klyngen forbereder nå nye grupper i 2019.


Eksportutviklingsprogram. Innovasjon Norge satte i gang eksportutviklingsprogrammet «Nordic Living» denne høsten, med mål om vekst og økt eksport for design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri. Totalt 11 bedrifter deltar. Eksportprogrammet er et resultat av samarbeidet mellom Innovasjon Norge, DOGA og industrien. Norwegian Rooms® Cluster har vært med på programutviklingen.


Kompetanseprosjektet ved NTNU og NHH ble videreført i 2018. Allerede i våren 2019 vil nye programmet bli lansert både som master og EVU-programmer. Etter prosjektperioden på to år kan vi se tilbake på fire helt nye kortprogram og to årsstudier med fokus på muligheter og utfordringer i en digitalisert og globalisert verden. Bortimot 100 deltakere har i denne perioden deltatt og avlagt eksamen på våre kurs- og utdanningstilbud, tilrettelagt av NTNU i Ålesund og NHH i Bergen og Oslo.


Rodeo Næringsminister.jpg

Nordic Design i New York samlet for første gang danske, svenske, finske og norske møbel- og interiørprodusenter for å profilere nordisk design i New York. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet utstillingen mandag 21. mai, med nærmere 300 gjester tilstede i Snøhettas lokaler på Manhatten.

 

Vi ser allerede fremover mot 2019, og flere planer ligger å venter på oss. 


Enn så lenge;

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!