In2Cruise nettverket skal koble aktører som arbeider med cruiseindustrien på tvers av næringer. Norvegian Rooms Cluster samarbeider med GCE Blue Maritime Cluster og ledende bedrifter som Ekornes, Jets, ForaForm og Wonderland er med fra starten.


Hensikten er å utvikle et fellesskap rundt salgs og markedsaktiviteter, kompetansebygging og innovasjonsaktiviteter. Gjennom det siste året har nettverket arrangert flere store og små aktiviteter.


På samlingen den 18. februar i Ålesund møtte over 30 ulike bedrifter og gjennom en kort workshop ble aktivitetsønsker for det neste året identifisert. Det ble også signert en samarbeidsavtale for nettverket hvor ambisjoner om fremtidig aktivitet er definert.


Les også om: Vellykket cruise-seminar samlet 120 deltakere!