Norwegian Rooms har som mål å samle Norges ledende ferdigvarebedrifter til et felles løft, ved å utvikle innsikt og verktøy som bedriftene kan benytte i produkt- og tjenesteinnovasjonen, bærekraftarbeidet og merkevarebyggingen.

 

Nå etablerer vi faggrupper for å jobbe videre med temaene som ble adressert i webinarene om «Analyse, kunde- og markedsinnsikt» og «Bærekraft og sirkulære forretningsmodeller». Faggruppene tar utgangspunkt i innholdet i webinarene som ble arrangert tidligere i høst, hvor deltakerne fikk tips og inspirasjon både fra andre bedrifter og fra kompetanseaktører som Sintef Digital, NTNU og NHH.

 

I faggruppene skal aktørene få innspill og øke kompetansen gjennom å dele erfaringer, diskusjoner, samt praktisk arbeid med temaet sammen med relevante kompetanseleverandører. De månedlige samlingene skal bidra til utvikling og være nyttig for deltakerne og virksomhetene, samt for klyngen som helhet.

 

Norwegian Rooms har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge, og medlemmer i Norwegian Rooms deltar med egeninnsats, men uten å betale for deltakelsen. Bedrifter som ikke er medlemmer i Norwegian Rooms, kan melde seg på faggruppearbeidet og betaler da per aktivitet de deltar i.

 

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Gry Helene Stavseng, gry@gagn.no for informasjon og påmelding til faggruppene.