Rodeo Næringsminister.jpg

I forbindelse med New York Designweeks og møbelmessen ICFF arrangerte de nordiske klyngene et event for sammen å markedsføre nordiske merkevarer overfor amerikanske journalister,  interiørarkitekter, designere, distributører og salgsledd.


Snøhetta har sammen med de nordiske klyngene utviklet konseptet Together=Nordic Design som kommuniserer våre nordiske verdier, med utgangspunkt i blant annet likhet og demokrati, funksjonalitet og bærekraft, hygge og naturnær livsstil, lekenhet og innovasjon.


Fra Norge deltok

Ekornes - Fjordfiesta - Flokk - Ope - Rodeo - Røros Tweed - Vestre


Fra Danmark

Eniito - Innovation Living - Skagerak - Sisergo - Warm Nordic - We do wood


Fra Finland

BEdesign - EcoFurn - Finarte - Lovi - Magisso - Secto Design


Fra Sverige

Blå Station - Fogia - Gärsnäs - Materia - String - Zero


Vi er så glade for å holde utstillingen hos Snøhetta, et internasjonalt anerkjent arkitektfirma, som deler våre verdier og viser frem den skandinaviske livsstil i sitt design. Vi fikk veldig god respons på utsendte invitasjoner, og deltakende bedrifter fikk fortelle om sine produkter til et stort antall besøkende med interesse for nordisk design, fra både kontrakts- og privatmarkedet, mens de kunne nyte nydelige oster fra Tine og en lille Carlsberger.

 

Med finansiering fra Nordisk Ministerråd og Innovation Express kunne de nordiske klyngene teste ut et konsept hvor vi sammen søker oppmerksomhet i et marked med sterk konkurranse. Med så god respons frister det å gjøre mer sammen for å oppnå mer oppmerksomhet for nordisk design og nordiske verdier, også andre steder i verden.


Les mer om utstillere og prosjekter her
Together - Åpning.jpg