Klyngens søknad om opptak på Arena Pro i klyngeprogrammet nådde ikke opp i konkurransen med bl.a. solenergi og helseindustri. Vi ønsker de fire klyngene som fikk Arena Pro-status lykke til!

 

Norwegian Rooms har spilt en viktig rolle i å samle og sette den merkevarebaserte ferdigvareindustrien på kartet. Dette kommer tydelig frem i dialogen med deltakerne i klyngen, samt gjennom ulike næringspolitiske fora. Norwegian Rooms har også ambisjon om å være et virkemiddel for å utvikle denne viktige industrien videre, bl.a. gjennom kompetanseheving og eksportrettede aktiviteter.

 

Norwegian Rooms vil prioritere de prosjektene og aktivitetene som bedriftene viste størst interesse for i kartleggingen som ble gjort i forkant av søknaden. Dette dreier seg om prosjekter for å utvikle metoder og verktøy for bedre kundeinnsikt, bl.a. gjennom analyse av stordata, samt gjennomføring av eksportrettede aktiviteter.

 

Bildet viser Vestre AS sin møblering av Times Square i New York (Foto: Julia Martins Miranda).