Langlo as har utviklet en løsning der kunder selv kan tegne garderoben akkurat slik de vil ha den. Dermed er det skreddersøm både i størrelse, design og valg av tilbehør. Med hjelp av tegne-  og bestillingsprogrammet Langlo Designer kan kundene sitte hjemme og tegne komplette garderober på millimeteren for de rommene de måtte ønske. Deretter sender de, via tegneprogrammet, sin prisforespørsel og bestilling til nærmeste byggvarehus som er forhandler av Langlo. 


- Våre forhandlere kan da kommunisere med kunden direkte på en unik måte gjennom programmet. De kan gi veiledning til kunden og pristilbud, for så til slutt å sende bestillingen direkte til oss digitalt, sier adm. direktør Pål Ringstad i Langlo as.


Langlo har digitalisert både produksjon-, kalkyle-, ordre- og tegnesystemet. 

- Det begynte i det små for mange år siden, og vi har hele tiden utviklet dette videre. Nå kommer 95 prosent av garderobeordrene gjennom Langlo Designer, sier Ringstad. 


«Det begynte i det små for mange år siden, og vi har hele tiden utviklet dette videre. Nå kommer 95 prosent av garderobeordrene gjennom Langlo Designer»

Gir økt kundeverdi og enklere og sikrere kjøpsprosesser 

Systemet brukes både til å gi pris, utarbeide tilbud og tegne garderobeløsningene. 

- Når butikken har fått en ordre fra kunden, går ordren automatisk til oss. Vi gjør bare kvalitetskontroll før ordren blir bekreftet tilbake til butikken. Da har butikken både pris, leveringsdato og hva ordren består av. Man kan også se all historikk gjennom dette systemet, sier han. Når ordren er bekreftet til butikken, sendes ordren digitalt til produksjonssystemet og deretter videre til arbeidscellene. Der produserer de etter informasjonen som fremkommer på pc-ene.  


- Vi er ledende når det gjelder skreddersøm i vår bransje og vi mener vi ligger langt fremme i forhold til andre bedrifter når det gjelder dette systemet, sier han.  

Knytter kundene tettere til Langlo

Systemet er også alfa omega for å kunne gi den best mulige service til kundene og kjedebutikkene. Systemet knytter også kundene og kjedebutikkene tettere til Langlo, ikke minst fordi de sparer mye tid med Langlos løsning. 


- Langlo Designer er både et salgsverktøy og et en-til-en markedsførings- og informasjonssystem til butikkene. Systemet gir økt kundeverdi og enklere og sikrere kjøpsprosesser. Kundene sier det er enkelt, rasjonelt og sikkert, og at det sparer butikkansatte for mye tid i forhold til kvalitetssikring for eksempel, sier han.  


Programmet har blant annet kollisjonstest, slik at kunden ikke feilberegner innredningen i forhold til antall dører og lysåpning.Langlo ugle@2x.pngSparer også mye tid internt i bedriften

Langlo sparer også mye tid når det gjelder produksjonsplanlegging, ordrebehandling og innkjøp. 


- Det er mye informasjonsflyt i en prosess fra tegning til ferdigproduserte produkt. Hadde vi ikke hatt dette systemet, hadde vi hatt behov for å manuelt flytte mye informasjon rundt omkring i bedriften, påpeker Ringstad.

Langlo er den eneste landsdekkende leverandøren av garderobeløsninger som produserer i Norge. De er representert i 13 byggvarekjeder, og har utstilling i nærmere 400 butikker over hele landet. 


Digitale strategier for markedsføring

Langlo er avhengig av å ha et godt merkevarenavn. 

-Derfor gjør vi også egen markedsføring i tillegg til markedsføring gjennom kjedene. Vi bruker mye ressurser på dette, og det dreier seg om mer og mer digital markedsføring. Vår strategi for å ivareta merkevarenavnet vårt, er å bruke digitale kanaler til informasjon, markedsføring og salg av produktene og Langlo. 

Digital markedsføring gjennom søkeoptimalisering på Google, epost, innholdsmarkedsføring og markedsføring på sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube, er dermed viktig for Langlo. 

- Markedsandelen vår er stabilt høy på over 20 prosent, men det blir viktigere og viktigere fremover å ha et tett og nært forhold til kundene. Vi lærer mye om kundenes behov og preferanser gjennom hvordan de søker på nettet, og vi har relativt god kunnskap og innsikt i dette sier markedsdirektør Bjørn Utgård.


Godt rustet for endrede kjøpsprosesser i fremtiden

Langlo opplever at de står sterkt rustet i forhold til handelsmønster og fremtid. 

- Men ting skjer raskt. Vi føler vi har et forsprang, men vi kan ikke stoppe opp. Det vil komme mye spennende fra vår side i årene som kommer, avslutter Utgård.Info om Langlo@2x.png