I løpet av vinteren vil klyngen stake ut en ny strategisk retning. Samtidig vil klyngen ta stilling til hvordan en ny fremtidig NCE-søknad skal vinkles og fokuseres.

- I forbindelse med klyngens strategiske prosess, er det svært viktig for oss å få tilbakemeldinger fra bedriftene og hos andre sentrale aktører i våre omgivelser, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. - Vi skal blant annet gjennomføre en rekke personlige intervjuer av nøkkelressurser i og rundt klyngen. Dette arbeidet starter vi med allerede i januar.

Om DU har konstruktive innspill til hvordan klyngen bør innrette seg for å bli mest mulig relevant for din bedrift, hører vi selvsagt fra deg allerede nå.

- Det er for bedriftene vi er til, og derfor er det først og fremst de vi nå skal snakke nærmere med, sier Oddbjørn Hatløy. 

Samarbeid med Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er en av samarbeidspartnerne i dette prosjektet, siden de også ønsker å finne ut hvordan dette klyngeprosjektet kan utvikles videre, og hvilke nasjonale utfordringer bedriftene melder inn.