Last ned Industrimeldingen her!


Meldingen ser på hvilke muligheter og utfordringer vi nå står overfor som følge av klimautfordringen, ny teknologi, roboter og digitalisering.

- Norske bedrifter har gode forutsetninger for å møte disse endringene. Gjennom denne meldingen legger vi til rette for at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Vi trenger flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber, sier næringsminister Mæland.

- Norge har en stolt industrihistorie. Industrien bidrar til næringsutvikling og velferd i hele landet, men næringslivet er i endring. Ambisjonen vår er at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Da må vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende, sier næringsminister Monica Mæland.

Norges største designindustri

I Industrimeldingen betegnes møbel- og interiørindustrien som Norges største designindustri. Utfordringene som denne industrien lenge har adressert, omtales som viktige politiske satsninger fremover. Både konsekvenser og muligheter knyttet til internasjonalisering, digitaliseringen, sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller er viktige områder i meldingen.

Satsning på eksport er viktig

Regjeringen vil utarbeide en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at industrien har minst like gode vilkår som konkurrenter i andre land.

- Vi har en vareproduserende industri innen merkevare og design som kan vokse mye på eksportmarkedet i årene fremover, men mangler en eksportutviklingsordning slik våre naboland har. En slik ordning må følges av politisk og industriell satsing på programmer innen design, merkevarebygging og mer avansert produksjon, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri. Dette vil gi Norge flere ben å stå på.


Dette er regjeringens viktigste tiltak

Testsentre/Katapult-ordningen
Regjeringen har i 2017 satt av 50 millioner kroner til nye testsentre for næringslivet. På sentrene kan bedrifter teste ut ideer og løsninger.


Banebrytende teknologier
Regjeringen øremerker ytterligere 10 millioner kroner i 2017 til ordningene med såkalte muliggjørende teknologier og varsler ytterligere økning. Eksempler på slike teknologier er informasjons- og kommunikasjonsteknologi, nanoteknologi, avanserte materialer, mikro-og nanoelektronikk og industriell biotekonolgi. Felles for dem er at de kan vise seg å bli så banebrytende at de fører til store endringer i samfunnet. De gir også grunnlag for mange andre, nye teknologier.


Eksportstrategi
Regjeringen vil lage en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at norske bedrifter har gode og konkurransedyktige rammebetingelser.


Eksportgaranti
Regjeringen vil utvide GIEKs garantitilbud til også å omfatte garantier for lån til investeringer i eksportrettet industri i Norge, for eksempel produksjons­anlegg, ‑maskiner og ‑utstyr.


Utvalg om tilgang på kapital
Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere om bedriftene har god nok tilgang på kapital til lønnsomme prosjekter.


Digital21
Regjeringen tar initiativ til et samarbeid med bedriftene og kunnskapsmiljøene. Sammen skal vi arbeide med hvordan Norge skal møte den digitale fremtiden.


Prosess21
Forumet skal gi innspill til myndighetene om hvordan vi best kan få til reduserte utslipp fra prosessindustrien og samtidig ha en bærekraftig vekst i denne sektoren.


Toppindustrisenteret/Digital Norway
Regjeringen synes det er positivt at næringslivet har tatt dette initiativet, og har bidratt med 800 000 kroner i forprosjektet. Regjeringen vil støtte opp om realiseringen av Toppindustrisenteret.


Utvikle og styrke klyngene
Regjeringen har styrket satsingen på klynger for å fremme omstilling i næringslivet, senest med 10 millioner kroner i budsjettet for 2017. Regjeringen vil utvikle politikken slik at flere klyngevirkemidler ses i sammenheng.