Innovasjon Norge utlyste 10 millioner kroner gjennom Innovasjonsrammen i 2017. Finansieringen skal avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene. Målet med Innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngene til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder.

Bærekraft, nye forretningsmodeller og digitalisering

Norwegian Rooms® Cluster var en av søknadene som kom gjennom denne gangen og fikk midler til å støtte bedriftene direkte.

- Bedriftene i klyngen har for alvor sett trusler og muligheter i den nye økonomien, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy i Norwegian Rooms® Cluster. - Å få gjennomslag for våre prosjekter gjennom Innovasjonsrammen i Innovasjon Norge, vil være et viktig bidrag i vårt arbeid med forskning- og innovasjonsarbeid på nye forretningsmodeller og bærekraft i bedriftene.

Flere at prosjektene som klyngen nå støtter i tidlig fase, handler om ulike tilnærminger for å utvikle nye forretningsmodeller - enten det er basert på dagens produkt og tjenester, eller det bygges rundt helt nye bærekraftige modeller.Vi merker oss at flere prosjekt tar i bruk teknologi på en ny måte i verdikjedene ut mot kunden, enten i form av IoT-prosjekter, virtuelle handlearenaer eller mer direkte på digital markedsføring i spennende format, sier Hatløy.