Forstå merkevaren i dybden

Ferdigvareindustriens lønnsomhet påvirkes i stor grad av evnen til å bygge sterke merkevarer i eksportmarkedene. Merkevarer lever i kundenes bevissthet og hukommelse.


- For å kunne forstå styrkene og svakhetene ved en merkevare, og hvilke effekter markedstiltak har på merkevaren, er det nødvendig med gode systemer for måling og analyse av endringer i merkeassosiasjoner, merkeholdninger og merkeatferd. Dersom man ikke forstår merkevaren i dybden, vil tiltak for å styrke den ikke være effektive, sier Magne Supphellen, professor ved NHH, som vil være faglig ansvarlig for prosjektene.


Ved NHH har dette temaområdet vært sentralt i forskning og undervisning de siste 15 årene. Miljøet har også hatt en rekke oppdrag for ledende merkevaremiljøer i Norge og utlandet, blant disse Orkla, Schibsted, Sjømatrådet, Statoil (Equinor) og Jarlsberg (Tine).


MagneS.jpg
Professor Magne Supphellen ved NHH vil være faglig ansvarlig for prosjektene.I dette prosjektet tilbys en grundig gjennomgang av hvordan merkevarene måles og analyseres i den enkelte bedrift, med fokus på hvordan merkeinnsikten kan forbedres og derved bidra til å effektivisere
merkevarebyggingen.

Hva får merkevarene av kunnskap?

Hovedleveransen er en vurdering av bedriftens opplegg for måling og analyse av merkevaren(e), med konkrete anbefalinger og forslag til forbedringer.

Leveransen inkluderer en poengtert rapport, samt muntlig presentasjon og diskusjon av anbefalingene. I tillegg kan det avtales ekstra leveranser i form av analyser eller undersøkelser, etter behov. Dette kan eksempelvis være nye analyser av tilgjengelige data som er underutnyttet, eller pilotprosjekter for å teste ut nye typer undersøkelser som bedriften ikke gjør i dag, men som kan gi ny og verdifull innsikt om merkevaren.


Prosjektbeskrivelse 

Bedriften gjør tilgjengelig opplegg og systemer for måling og analyse av merkevaren(e).

  • Hovedleveransen prises til kr 150 000,- (1 merkevare). 
  • Tillegg pr merkevare: kr 15 000,-.   

Eventuelle tilleggsprosjekter avtales separat med den enkelte bedrift.  

Prosjektene gjennomføres etter nærmere avtale med den enkelte bedrift våren 2019. Professor Magne Supphellen er faglig ansvarlig for prosjektene.


Er dette relevant for din bedrift og merkevare?

Ta kontakt med klyngeleder, Oddbjørn Hatløy, så raskt som mulig. Det vil være plass til fire-fem merkevarer i prosjektet.


Magne Supphellen er dr. oecon. og førsteamanuensis i markedsøkonomi ved NHH, Institutt for strategi og ledelse. Han er også en sentral bidragsyter til NHHs nye Executive Master of Brand Management. Supphellen har publisert en rekke internasjonale artikler. Les mer her.