Politikere og samfunnstopper snakker om omstilling, grønt skifte, ny kunnskap og hva vi skal leve av etter oljen. Men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Gode ideer vokser ikke på trær og innovasjon kommer ikke av seg selv.


Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir DOGA økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess.  Forutsetningene er at brukerne involveres og at designere er med helt fra starten av. Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til designprosjekter i næringslivet. I 2018 ligger det over åtte millioner i potten!

Disse kan få støtte

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonforetak kan ikke søke om støtte. Søknader fra bedrifter som ikke tidligere har mottatt DIP-støtte vil bli prioritert.


Utenlandske samarbeidspartnere, for eksempel kompetansesentre, designbyråer og liknende kan gjerne inngå i prosjektet. Det avgjørende er at prosjektet bidrar til å fremme designdrevet innovasjon i Norge.


Dersom søknaden bygger på et samarbeidsprosjekt mellom flere foretak skal prosjektansvarlig og prosjektets samarbeidspartnere angi hvordan prosjektutgiftene skal fordeles mellom partnerne. En samarbeidsavtale må omfatte minst to organisasjoner som samarbeider om prosjektets utforming, bidrar til gjennomføringen uten innbyrdes fakturering, samt deler risiko og utbytte av prosjektet.

Søknadsfrist 16. mai

For å få støtte gjennom DIP er det viktig at søknaden oppfyller disse kriteriene for tildeling. Søknadsfristen er 16. mai.

Les mer her!Her kan du søke midlene!