Programmene er basert på kartlegging og innspill fra klyngebedriftene gjennom arbeidet med klyngesøknaden til Innovasjon Norge i 2019, samt de behov og muligheter som har oppstått som følge av corona-situasjonen.


Programmene vil bli kjørt i samarbeid med relevante kompetansepartnere og vil bl.a. inneholde: 

  • Webinar/seminar som setter søkelys på bærekraft og bærekraftig forretningsutvikling, sirkulære forretningsmodeller, EPD (Environmental Product Declarations) og miljødata, inkludert digitalisering av varedata.
  • Etablering av Faggruppe for digitalisering og varedata, for å bedre bedriftenes evne til å møte nye krav som følge av nettbaserte bestillingsløsninger i retail der kunden kan få direkte og oppdatert informasjon tilgjengeliggjort, og digitaliserte anbudsprosesser i kontraktsmarkedet med krav om tilgang til tegninger/bilder, produktdatablader og spesifikasjoner.
  • Etablering av Faggruppe for bærekraftig forretningsutvikling, som bl.a. skal arbeide med hvordan koblingen mellom norsk opprinnelse, bærekraftig utvikling og sirkulære forretningsmodeller best kan brukes i markedsføringen.
  • Kurs/workshops for å bli bedre skodd for å gjennomføre omstilling mot mer digitaliserte og sirkulære forretningsmodeller, og som ledd i å komme inn på internasjonale markeder.

Nærmere informasjon om programmene og tidspunkt for aktivitetene vil komme etter hvert.

 

Kontaktperson: Prosjektleder Gry Helene Stavseng, 917 78 545, gry@gagn.no.