Helt siden klyngen ble tildelt offisiell status gjennom Norwegian Innovation Clusters i 2013, har det vært et langsiktig mål og bevisst arbeid bak å bygge en robust og sterk klynge, for å kunne posisjonere klyngeprosjektet mot et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Etter fem år i Arena-programmet har Norwegian Rooms® Cluster utviklet seg gradvis fra å være en ren møbel- og interiørklynge, til å bli en viktig og samlende fasilitator for merkevarebedrifter i norsk ferdigvareindustri.

- Det er veldig gledelig å registrere at vi har gjort klyngeprosjektet attraktivt for merkevarebedrifter i flere næringer, som alle søker å utvikle sterke og innovative markedsoperasjoner nasjonalt og internasjonalt, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy.

- Bak det strategiske løftet den siste tiden har vi blant annet fått med oss tekstilbedriftene Heymat, Devold of Norway og Dale of Norway, men også internasjonale aktører som Stokke, Glamox, Polyform og Jets Vacuum har funnet interesse i våre aktiviteter. Vi ønsker å tiltrekke oss flere, men vi ønsker samtidig å gjøre dette kontrollert, slik at alle bedriftene finner relevans gjennom vårt tilbud.

Fokus på merkevarer 

I søknaden som ble levert til Innovasjon Norge, ligger det en klar strategi om å være et nasjonalt kraftsenter for sterke og innovative merkevarebedrifter i ferdigvareindustrien. I en tid der særlig digitalisering og kunstig intelligens skaper disruptiv endring gjennom nye forretningsmodeller og digitale verdikjeder, har den norske ferdigvareindustrien et sterkt behov for samarbeidsorienterte innovasjons- og utviklingsaktiviteter for å skape økt verdi­skaping og styrket konkurransekraft.

- Sammen med ledende klyngebedrifter og NHH søkte vi også den 12. september om et nytt kompetanseprosjekt for næringslivet gjennom Forskningsrådet, som understøtter hele klyngens strategiske fundament og ambisjoner, sier Hatløy.

- Vi vil fremover arbeide mye med hvordan innovativ produkt- og tjenesteutvikling basert på økt kundeinnsikt, kan skape nye forretningsmodeller og vekst i bedriftene. Dette er nok noe flere enn dagens klyngebedrifter finner interessant etter hvert, sier han.

40 næringsaktører er med

Branding Innovation Cluster samler 40 næringsaktører fra en rekke ulike bransjer innenfor norsk ferdigvareindustri som har det til felles at markedsorientert produktutvikling og merkevarebygging er avgjørende for suksess. Ved å koble aktører fra ulike bransjer over hele landet rundt felles muligheter og utfordringer, skal klyngen bli et kraftsenter for markedsorienterte innovasjoner.


Branding Innovation Cluster representerer en omfattende videreutvikling, både i bredde og dybde, av møbel- og interiørklyngen Norwegian Rooms® som har hatt Arenastatus i perioden 2013-2018. Klyngen er administrativt lokalisert hos kunnskapsparken ÅKP AS i Ålesund, et av Norges mest komplette innovasjonssystem med flere klyngeprosjekt, ÅKP Blue Innovation Arena og DigitCat – Norsk Katapult. Videre er nærheten til NTNU og de strategiske koblingene til NHH viktige for den videre utviklingen av dagens klynge.