Norge har i dag 14 sterke NCE-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet. NCE-programmet ble etablert i 2006 og ble i 2014 en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet. NCE-klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil 5 år. 

 

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon. Norwegian Innovation Clusters-programmet bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i NCE-klyngene. 

 

Merkevarebedrifter i fokus

Fra å være en fokusert næringsklynge for møbel- og interiørindustrien tilbake i 2013, har Norwegian Rooms® Cluster gjennom de siste årene utviklet seg til å bli en attraktiv klynge for en større del av design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri. Aktiviteten som er gjennomført, har tilført nye merkevarebedrifter utover den tidligere kjernen.

 

- Klyngen vil rette fokus inn mot de sterke og toneangivende merkevarene, og deres behov for omstilling og vekst, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. - Norske merkevarebedrifter har mye til felles, og dermed også mange utfordringer å løse sammen!

 

- Det vil være viktig for klyngen fremover å bidra til økt verdiskaping hos merkevarebedriftene, gjennom at klyngens innovasjonssystem med strategiske akademiske samarbeid kan bidra til de viktigste kompetansetiltakene for norske merkevarebedrifter, sier han.

 

En nasjonal utfordring

Norge har store naturressurser og er ledende på forskning og utvikling innen flere områder, men vi er langt bak de beste landene når det gjelder evnen til å utnytte kommersialiseringspotensialet i disse ressursene. Norsk ferdigvareindustri utgjør en liten andel av eksporten (6%) sammenlignet med våre nordiske naboland (ca 25%). Råvarer og halvfabrikata dominerer fortsatt norsk eksport. Målet er å doble ferdigvareeksporten innen 2030!

 

-   Gjennom å fokusere på nedstrøms innovasjon og utvikling av forskningsbasert kunnskap om den mer markedsnære delen av verdikjeden, vil norske merkevarebedrifter lykkes i enda sterkere grad på det internasjonale markedet, sier styreleder i Norwegian Rooms® Cluster, Jon Daniel Nesje.

 

JonDanielNesje.jpg
Jon Daniel Nesje er styreleder i Norwegian Rooms® Cluster

Hva skjer fremover?

Klyngen har satt i gang et omfattende arbeid for å utvikle en sterk og god søknad. Bedriftene i klyngen vil bli involvert på flere områder, og det vil allerede før ferien bli sendt ut mer informasjon om strategien videre, til daglig leder i medlemsbedriftene. Det skal også sendes inn en del opplysninger fra bedriftene, som er nødvendig i søknadsarbeidet.

 

-  Det er svært viktig for et godt resultat, at alle bedriftene sender inn sine svar på dette så raskt som mulig, sier Oddbjørn Hatløy. Han koordinerer søknadsarbeidet i klyngen.

 

De nye klyngeprogrammene blir offentliggjort den 7. november, og kan starte opp fra 1. januar 2019.

 

Mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med Oddbjørn Hatløy i Norwegian Rooms® Cluster