På medlemsmøtet i Norwegian Rooms 22. mars presenterte Zynk resultatene fra en intervju-undersøkelse blant medlemsbedrifter, virkemiddelapparatet og akademia. I tillegg ble det presentert resultater fra en QuestBack blant klyngemedlemmene ang. prioriteringer for klyngens videre arbeid og strategi.

Hovedfokus for klyngen nå er å definere konkrete prosjekter hvor klyngemedlemmer går sammen om å løse felles utfordringer, med støtte fra akademia og andre kompetanse- og løsningsleverandører. Her har medlemmene selv pekt ut de mest aktuelle temaene for samarbeidsprosjekter, bl.a.:

  • Digitalisering 
  • Bærekraftsutfordringer
  • Internasjonale salgs- og distribusjonskanaler
  • Helhetlig verdikjede frem til sluttprodukt
  • Nye forretningsmodeller

Se her for mer info og påmelding!